S'inicia la instal·lació de maquinària en les noves naus de tractament de residus de Milà

Els fossats d'alimentació i les naus per al tractament de les fraccions de residus ja estan finalitzades i ja s'ha iniciat la recepció i instal·lació d'equips

13/02/2020

Les obres de millora de l'Àrea de Gestió de Residus de Milà avancen en el procés de recondicionament de tot el recinte per adequar-lo als estàndards més elevats en matèria de gestió de residus. Després de la finalització de les obres de segellament i restauració ambiental de l'abocador Milà II, el Consorci de Residus i Energia de Menorca ha presentat aquest dijous les darreres actuacions en el Centre de Tractament i Valorització de Residus Urbans, que inicià les obres al gener de l'any passat i que plantegen la reconversió de tota la planta per al tractament independent i valorització de la fracció d'envasos lleugers i fracció resta.

Un cop aixecades les noves naus i acabat l'encofrat de les fosses de descàrrega i els dipòsits d'aigua i contra incendis, s'ha iniciat la fase de muntatge dels equips i maquinària per al tractament de cada fracció de residus. Les naus de recent construcció són la nau de recepció i pretractament de residus, la nau destinada a la recuperació de part de la deixalla com a combustible sòlid (CSR) i les dues naus destinades a la gestió dels residus orgànics, la que es destinarà per a l'afinament i emmagatzematge dels residus orgànics separats de la fracció de rebuig, i la de tractament de la fracció orgànica separada en origen.

La recepció i el muntatge dels primers equips es va iniciar el passat 20 de gener. Concretament, la nau de pretractament, en què també es troben els fossats en els quals es descarregaran els diferents residus procedents de la recollida domiciliària, ja ha rebut el 40% de la maquinària. Actualment, ja s'ha instal·lat l'alimentador de capçalera, encarregat d'introduir i distribuir els residus a la planta, el separador balístic, que s'encarrega de classificar els materials en funció de les seves característiques, i les estructures de suport del trómel, passarel·les i alimentadors dels fossats.

Pel que fa a la nau d'afinament i emmagatzematge de residus orgànics, actualment s'està iniciant el muntatge del 30% de la maquinària que ja ha estat recepcionada.

A més de la finalització i equipament de les naus, s'han iniciat les feines per a la instal·lació del subministrament elèctric i il·luminació en els edificis finalitzats, així com la canalització de les aigües de les instal·lacions.

 

El projecte de la planta de gestió de residus ha suposat la demolició de gran part de les estructures existents fins al moment per construir les edificacions abans esmentades. El conjunt de processos que formaran part del tractament global estarà format per: recepció i alimentació, separació granulomètrica, separació densimètrica, estabilització i afinat de la matèria orgànica, separació automàtica d'envasos, separació automàtica de paper i mòdul de granulació de CSR (combustible sòlid de residus).

 

Amb un pressupost total de 8.027.272,52 € (IVA inclòs), la planta, un cop finalitzada, permetrà valoritzar un 70% de les entrades de residus domèstics que arribin a les instal·lacions, amb el consegüent estalvi d'emissions i la prolongació de la vida útil de l'abocador de Milà.

Etiquetes

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres