Transparència

Declaració de Menorca - català

Declaració de Menorca - CATALÀ

Declaració de Menorca - castellà

Declaració de Menorca - CASTELLANO

Text definitiu modificació de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears (BOPIB 28/07/2017

BOPIB Llei del Dret Civil balear

Acords Governabilitat- Juny 2017

Document ACORDS GOVERNABILITAT

Document Menorca 2025

Document Menorca 2025

Manifest. Un futur millor...

Manifest MÉS PER MENORCA