Documents PDF

Propostes de resolució Parlament

propostes de resolució

Esmenes a la Llei de Policies Locals

Esmenes Llei de Policies Locals

Manifest. Un futur millor...

Manifest MÉS PER MENORCA

Declaració de Menorca (català)

Declaració de Menorca (català)

Declaración de Menorca (castellano)

Declaración de Menorca (castellano)

Document Menorca 2025

Document Menorca 2025

Text definitiu modificació de la Compilació del Dret Civil de les Illes Balears (BOPIB 28/07/2017

BOPIB Llei del Dret Civil balear

Acords Governabilitat- Juny 2017

Document ACORDS GOVERNABILITAT

Ponència Ideari