Comissió Executiva

Nel Martí
Coordinador General

Joan Albert Pons
Secretari d'Organització

Josep Castells
Secretari de Finances

Pepe Mascaró
Secretari d'Actes

Pilar Arguimbau
Vocal

Damià Moll
Vocal

Raquel Marquès
Vocal

Rafel Guillén
Vocal

Rafael Muñoz
Vocal

En representació Iniciativa Equo-Verds

Carme Rocamora
Vocal

En representació d'ER-Menorca

Miquel Àngel Maria
Vocal

En representació del PSM

Maite Salord
Vocal

En representació Comissió Institucional

Comissió de Garanties

Ramon Orfila
-

-

Laura Anglada
-

-

Manolo Lora
-

-