Acord sobre les escoletes: es retira el decret

Nel Martí: “A partir d’avui s’inicia un nou camí, un nou temps de diàleg i d’acord i que dóna solidesa i futur al model educatiu menorquí pel qual s’ha apostat i fet feina durant tants anys”.

26/02/2018

MÉS per Menorca valora l’acord assolit al Parlament respecte de les escoletes com una oportunitat perquè Consells, Govern i sector defineixin conjuntament l’atenció educativa i assistencial als infants de 0-3 any, tenint sempre com a eix vertebrador la xarxa d’escoles infantils.

Amb l’aprovació del l’acord a partir de la PNL presentada pels menorquinistes, s’arracona el decret que s’estava preparant i s’inicia un nou procés, articulat a través d’una comissió d’experts que elaborarà el llibre blanc d’atenció als infants 0-3.

El portaveu dels sobiranistes menorquins, Nel Martí, ha assegurat que estan contents i valoren “molt positivament el resultat” i que “a partir d’avui s’inicia un nou camí, un nou temps de diàleg i d’acord i que dóna solidesa i futur al model educatiu menorquí pel pel qual s’ha apostat i fet feina durant tants anys”.

I és que, amb la incorporació de diverses esmenes, la proposta de Més ha tirat endavant, i els sobiranistes han aconseguit que el Parlament expressi el suport absolut al model d’educació 0-3 de Menorca.

En els acords, també s’insta el Govern de les Illes Balears a respectar les competències dels consells insulars si hi ha propostes de regulació de les activitats assistencials; i a no tramitar el decret actualment anomenat de “guarderies assistencials”.

Així mateix, s’acorda instar el Govern a fer feina per a la progressiva creació de places escolars que assegurin una oferta educativa suficient en aquestes edats, així com mesures de servei, regulació i altres per a canalitzar les demandes de les famílies que optin per altres models d’atenció als infants menors de tres anys.

Amb el punt 6, el Parlament de les Illes Balears també insta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars perquè, des de l’àmbit de la Conferència de Presidents, s’impulsi una comissió tècnica de treball que elabori un document marc sobre l’atenció educativa i assistencial dels infants menors de tres anys, que tengui com a principal eix vertebrador la xarxa d’escoles infantils i el contingut de la present resolució del Parlament de les Illes Balears.

També se sol·licita al Govern de les Illes Balears un major esforç econòmic en l’etapa de 0-3 anys per tal incrementar les aportacions per cada unitat escolar de la Xarxa d’Escoletes de les Illes Balears, a més d'incloure desgravacions fiscals, ajudes a menjador i altres prestacions per a la conciliació familiar.

Finalment, el darrer punt insta el Govern d’Espanya a reconèixer l’educació de 0 a 3 anys com una etapa educativa a tots els efectes, i a dotar-la econòmicament per poder millorar i garantir la seva implantació, tot establint un full de ruta i un calendari per convertir-la en una oferta universal i gratuïta, com ho és ja ara a partir dels 3 anys.

 

Etiquetes

Notícies relacionades

Josep Castells.

Avanç en les negociacions entre Més per Menorca i el PSIB per donar suport a la investidura

La proposta d'acord recull una vintena de punts així com mecanismes per fer el seguiment i donar continuïtat a la col·laboració entre Més per Menorca i el Govern durant la legislatura

Reunió dels partits progressistes insularistes.

Els partits insularistes progressistes acordam sumar esforços en els processos de negociació

Consideram que l'opció insularista és un element necessari per a una majoria d'esquerres i per tant s’ha de visualitzar al Govern i a la resta d'institucions de les Illes Balears