Més per Menorca demana que el Govern no tramiti el decret de guarderies assistencials

El partit presenta una proposta perquè el Parlament expressi el seu “suport absolut” al model d’educació de 0-3 de Menorca

05/12/2017

Més per Menorca ha presentat una Proposició no de Llei (PNL) on demana al Parlament que insti el Govern de les Illes Balears a “no tramitar el decret actualment denominat de guarderies assistencials, i encarregar a les seves conselleries d’educació i de serveis socials l’elaboració d’un estudi que analitzi la situació en la qual es troba l’atenció educativa i no educativa dels infants menors de 3 anys, i plantegi propostes possibles per part de les diferents administracions per a donar resposta a la realitat detectada”.

Els menorquinistes recorden que l’esborrany del decret que prepara el Govern per regular les guarderies ha preocupat el sector de l’educació infantil, ja que “pot posar en perill tota la feina feta fins ara”.

El partit de Menorca assegura que aquesta regulació pot suposar “la creació d’una doble xarxa d’escoletes i guarderies que, en el cas de Menorca, però també en el conjunt de les Illes Balears, aniria en detriment del model actual i obriria la porta a la creació d’un sistema dual que separaria la població segons la seva situació econòmica, cosa que és del tot indesitjable”.

Més per Menorca també vol que el Parlament expressi el seu “suport absolut” al model d’eduació 0-3 de Menorca i que aquest es consolidi “des d’un enfocament educatiu i pedagògic” que permeti caminar “cap a l’excel·lència educativa i social”.

Els menorquinistes consideren que la solució òptima “hauria de ser avançar cap a un sistema d’educació infantil que compleixi amb uns estàndards d’alta qualitat tant des del vessant educatiu com asistencial”.

La PNL també proposa, en un altre punt, reconèixer “totes les persones, institucions i col·lectius que, al llarg dels anys, han apostat a Menorca per l’educació 0-3 i han permès que avui, l’educació en edats primerenques a l’illa, tengui un alt nivell de salut i permeti donar una resposta educativa de qualitat”.

 

Notícies relacionades

Demanam que es tengui en compte que la majoria dels menorquins assassinats són a Bunyola

Més per Menorca registra una proposta perquè es consideri la territorialització a l’hora de prioritzar les feines d’exhumació i identificació

El Decret de Sanitat Mortuòria s’aprovarà a la primavera i permetrà la vetlla de cos present

Així ha contestat la consellera de Salut del Govern, Patrícia Gomez, a la pregunta de la diputada de Més per Menorca, Patrícia Font