Més per Menorca presenta 21 esmenes per a la modificació de la Llei de Policies Locals

Es basen en la formació, garanties per a l’ètica, la transparència, la igualtat, la seguretat i en la creació d’un cos de policia autonòmica.

03/10/2017

El Grup Parlamentari de Més per Menorca té preparades i treballa un total de 21 esmenes per presentar a la tramitació parlamentària del Projecte de Llei de de Modificació de la Llei de Coordinació de Policies Locals, que s’iniciarà d’aquí poc temps a la cambra autonòmica. Un treball que pretén fer importants aportacions per a garantir millores substancials a l’ordenament jurídic autonòmic en matèria de seguretat, vigilància, formació i protecció a la ciutadania de les Illes Balears a través del cossos policials dels municipis.

De les 21 esmenes, 7 són esmenes de modificació dels textos del projecte legislatiu; 3 de substitució i 11 d’addició. En aquest darrer apartat hi destaquen la incorporació de dos nous capítols a la Llei (IV i V) que fan referència a la creació d’un Observatori de la Seguretat de les Illes Balears i un Comitè d’Ètica i Transparència. També destaca una Disposició Addicional per a la creació d’un Cos propi de Policia Autonómica.

Les esmenes presentades per la formació menorquinista malden de concretar i apostar per diversos aspectes legislatius com la transparència, la igualtat al si del cos, la no politització de les prefectures, la formació, els reglaments interns; la instrucció en la lluita contra l’odi, en base a la nova legislació autonòmica vigent; les funcions delegades a l’Escola Pública de Formació Policial i òrgans competents alternatius; els processos de selecció, mèrits i oposició dels aspirants a la funció d’agent... i molts altres detalls que persegueixen tancar una modificació de la Llei de Coordinació de Policies Locals que garantesqui una legislació a l’alçada de les necessitats reals de l’actual societat balear.

Més per Menorca ja ha iniciat contactes amb l’Executiu balear i els grups parlamentaris amb la voluntat de negociar les esmenes presentades perquè siguin, finalment, incorporades a la modificació de la Llei de Policies Locals.

Podeu accedir al conjunt de les a aquest enllaç:

Esmenes de Més per Menorca a la Llei de Policies Locals

 

Notícies relacionades

Comença a fer feina una comissió que estudiarà quin és l’autogovern real de les Balears

Més per Menorca va sol·licitar a la Mesa del Parlament la creació d’aquest òrgan de debat perquè revisi l’abast de les competències de les illes després de 30 anys d’Estatut d’Autonomia

Patrícia Font

El Govern dotarà el Canal Salat de Ciutadella amb una plaça de pediatria

La iniciativa, presentada per Més per Menorca, era més ambiciosa i demanava un especialista i que hi fos les 24 hores al dia però, finalment, s’ha rebaixat la petició per aconseguir el suport dels altres grups parlamentaris.