Mesures Generals Covid19

Resum del Decret Llei 4/2020 del GOIB

21/03/2020

Mesures urgents en matèria de contractació, convenis, concerts educatius i subvencions, serveis socials, medi ambient, procediments administratius i pressuposts per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19