200.000 euros en ajuts per a la investigació i conservació del Patrimoni

La concessió atorgada pel Departament de Cultura del Consell és un 10% més respecte de l’any passat. En total s'han concedit 26 ajudes.

26/06/2019

El Consell Insular de Menorca ha concedit vint-i-sis ajuts econòmics per a la investigació, conservació i difusió del patrimoni històric, corresponents a cinc línies diferents, dins d'una mateixa convocatòria: restauració, intervencions arqueològiques i paleontològiques, investigació històrica, publicacions científiques i activitats de divulgació.

La línia d'ajuts per a la restauració de béns del Patrimoni Històric té com a objectiu contribuir a la conservació del patrimoni històric de l'illa, aturant els processos de deteriorament que el posen en perill, fomentar la restauració de béns i promoure accions de conservació. Aquest any s'han distribuït 32.746,70 €, entre aquells projectes que han obtingut una major puntuació. Els projectes subvencionats són:

- Associació d’Amics de l’Arxiu i Biblioteca Històrics de l’IES Joan Ramis i Ramis

PROJECTE: Restauració d'una còpia del mapa de la Isla de Menorca de Sorà publicat per J. Benejam en el 1887

QUANTITAT CONCEDIDA: 2.746,70 €

- Francesc Isbert Vaquer

PROJECTE: Restauració d'un lot de materials arqueològics de s’Albufera des Pla de Sant Joan (Ciutadella)

QUANTITAT CONCEDIDA: 10.000 €

- Ajuntament de Maó

PROJECTE: Restauració del sostre de la sala annexa a la sala Aritmètica de Ca n'Oliver

QUANTITAT CONCEDIDA: 10.000 €

 

- Fundació Líthica-Pedreres de S'Hostal

PROJECTE: Tercera fase de desescombre de la Pedrera dels Pins i primera fase de la pedrera dels cotxes i mirador dels jardins

QUANTITAT CONCEDIDA: 10.000 €

Pel que fa als ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques, s'han concedit un total de 131.373,30 €. Els beneficiaris són:

-Universitat d'Alacant

PROJECTE: Projecte Modular: intervenció arqueològica a Son Catlar (VI fase)

QUANTITAT CONCEDIDA: 9.960,74 €

- Associació Arqueologia i Patrimoni

PROJECTE: Intervenció arqueològica al jaciment de Cornia Nou

QUANTITAT CONCEDIDA: 10.772,28 €

- Associació Arqueologia i Patrimoni

PROJECTE: Intervenció arqueològica al jaciment de Sant Agustí

QUANTITAT CONCEDIDA: 7.636,40 €

- Boston University in Spain.

PROJECTE: Intervenció arqueològica a Torre d’en Galmés, campanya 2019

QUANTITAT CONCEDIDA: 13.100 €

- Fundació Bosch i Gimpera

PROJECTE: Intervenció arqueològica en quatre basíliques paleocristianes, en el marc del projecte Minorica, illa de basíliques: patrimoni paleocristià de Menorca

QUANTITAT CONCEDIDA: 7.782,98 €

- Associació Sanisera

PROJECTE: Programa d’excavació de la campanya 2019 en el jaciment romà de  Sanisera (Mercadal)

QUANTITAT CONCEDIDA: 8,314,54 €

 

- Associació Sanisera

PROJECTE: Prospecció subaquàtica de la costa nord de Menorca compresa entre la badia del port de Sanitja a Cala Tirant

QUANTITAT CONCEDIDA: 6.798,92 €

- Associació Sociedad para la recuperación e investigación del patrimonio cultural

PROJECTE: Intervenció arqueològica i camp de treball en la zona central del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés

QUANTITAT CONCEDIDA: 9.747,77 €

- Associació d'Amics de Torralba

PROJECTE: Intervenció arqueològica a la zona exterior del recinte de taula de Torralba d'en Salort

QUANTITAT CONCEDIDA: 7.664,48 €

- Universitat Illes Balears

PROJECTE: Projecte arqueològic de sa Mitja Lluna (Illa d'en Colom, Máo) 2019.

QUANTITAT CONCEDIDA: 6.868,02 €

- Associació Sa Cudia Cremada Fieldschool

PROJECTE: Intervenció arqueològica de l'edifici absidal del jaciment arqueològic de Sa Pleta de sa Cudia Cremada (Maó)

QUANTITAT CONCEDIDA: 10.946,54 €

- AEP-ARQUEO

PROJECTE: Intervenció arqueològica a la cova de Biniadrís

QUANTITAT CONCEDIDA: 8.475,67 €

- Associació Amics del Museu de Menorca

PROJECTE: Projecte d'excavació i restauració del Torre d'en Galmés, campanya 2019

QUANTITAT CONCEDIDA: 12.911,36 €

 

- Associació d'Amics del Museu d'Història de Manacor

PROJECTE: Intervenció i restauració a es Coll de Cala Morell, 2019

QUANTITAT CONCEDIDA: 10.393,60 €

La línia d'ajuts a la realització d’investigacions de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, historicoindustrial, antropològic i etnològic que contribueixin al millor coneixement del passat de l’illa ha distribuït un total de 23.380 €, repartits en cinc ajuts. Els beneficiaris són:

- Octavi Torres Gomariz

PROJECTE: Memòria científica de les excavacions de la casa de l'Aeroport de Biniparratx Petit.

QUANTITAT CONCEDIDA: 4.000 €

Universitat de les Illes Balears

PROJECTE: Anàlisi conjunt dels estats comptables de la Societat Anglo-Española i del Banco de Mahón.

QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €

- Menorca Natura, Turisme i Cultura SL

PROJECTE: Catalogació i sistematització dels expedients d'obra i reforma duits a terme a la fortalesa d'Isabel II, durant el segle XIX i principis del segle XX

QUANTITAT CONCEDIDA: 5.000 €

- Ester Marcos Carreras

PROJECTE: Estudi de les restes antropològiques de la naveta de Binipati Nou (Ciutadella)

QUANTITAT CONCEDIDA: 4.900 €

- Alejandro Valenzuela Oliver

PROJECTE: Anàlisi arqueozoològica del recinte de taula de Binissafullet (Sant Lluís).

QUANTITAT CONCEDIDA: 4.480 €

Dins la línia d'ajuts per a la realització de publicacions científiques s'ha concedit  un únic ajut:

- Universitat de les Illes Balears

PROJECTE: Monografia Els convents de clausura de Menorca present i futur. Possibilitats de gestió del seu patrimoni cultural

QUANTITAT CONCEDIDA: 6.000 €

Finalment, dins de la línia d'ajuts per l'organització d'activitats de difusió, s'han atorgat dos ajuts, amb un total de 6.500 €:

- Societat Històrico Arqueològica Martí i Bella

PROJECTE: XVII Jornades de recerca històrica 2019: Josep Maria Quadrado i les transformacions del seu temps. Transcendència i repercussió a Menorca. Amb motiu del bicentenari del seu naixement (1819-2019)

QUANTITAT CONCEDIDA: 4.500€

- Centre d’Estudis Locals

PROJECTE: XV Jornades d’història i patrimoni cultural de Menorca

QUANTITAT CONCEDIDA: 2.000€

Per tant, s'han repartit un total de 200.000 €, consolidant les línies d'investigació, de restauració, de publicacions i d'activitats de difusió. En total, els ajuts al patrimoni històric s'han incrementat en 10.000 € respecte al 2018.

L'increment global dels ajuts destinats al patrimoni històric és important per millorar el coneixement del nostre passat i garantir la preservació dels nostres béns patrimonials. Així mateix és molt important donar a conèixer les noves dades dins l'àmbit acadèmic, fora de Menorca, i divulgar-les entre els menorquins. És amb aquest objectiu que es van crear, l'any passat, les línies d'ajuts per publicacions i activitats divulgatives.

És necessari destacar que a aquesta convocatòria d'ajuts s'hi presenten institucions dedicades a la investigació, però també ciutadans a títol personal i, sobretot, associacions i fundacions sense afany de lucre. Aquestes entitats, per tant, són una peça clau en el coneixement i conservació del patrimoni històric menorquí.

 

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit