El catàleg de Camins Públics de Menorca està completat en un 80%

En el document hi han col·laborat tots els ajuntaments menorquins. Ciutadella ha completat tota la documentació; as Castell i as Mercadal només els manca un informe i la resta de municipis tenen una pròrroga d'un mes per acabar la feina.

08/04/2019
Moment de la reunió Moment de la reunió

El Catàleg de Camins Públics de Menorca es troba completat en un 80% de la seva total elaboració, la qual cosa representa una dada molt positiva. Aquest és la conclusió manifestada en la darrera Comissió de Camins celebrada i presidida per la consellera Maite Salord, a la qual hi va assistir el geògraf Xavier Campillo, el tècnic que s'encarrega d'impulsar i supervisar la feina dels equips municipals pel que fa a l'elaboració del Catàleg insular de Camins públics.

Cal recordar que els vuit ajuntaments de l’illa i el departament de Cooperació Local van signar un conveni de col·laboració per a l’elaboració del catàleg de camins públics. Aquest conveni té per objecte l'elaboració del catàleg de camins, que és un treball d'investigació de cada consistori per tal de definir quins camins del seu terme municipal compleixen les condicions per incloure’s a l'Inventari de Béns Municipals.

En aquest sentit, cal destacar que Ciutadella ha completat tota la documentació; mentre que as Castell i as Mercadal només els manca un informe. i la resta de municipis tenen una pròrroga d'un mes per acabar la feina de redacció definitiva. Així, cal afirmar que, actualment, el Catàleg es troba completat en un 80%, la qual cosa representa una dada molt positiva.

La valoració general és que els catàlegs són molt complets atès que recullen, de manera raonada, pràcticament tots els camins de titularitat cadastral pública, però completant la xarxa amb camins prèviament no enregistrats als cadastres que doten la xarxa territorial d’una major complexitat i coherència territorial.

Campillo va reconèixer que “és excepcional que en un any els equips municipals hagin pogut enllestir pràcticament els vuit catàlegs. Menorca ha fet una feina extraordinària en aquest sentit. Al darrera hi ha un esforç molt gran de documentació administrativa i cartogràfica molt rica”.

Segons el geògraf, “aquest catàleg es basa en un aplicació que ha dissenyat el Consell i que contempla moltíssimes dades sobre els camins. Hi ha camins dubtosos que requereixen més investigació per determinar la titularitat del camí en qüestió”.

El departament de Cooperació Local ha decidit allargar la feina de Xavier Campillo per poder continuar fent el seguiment i ajudar als municipis que encara han de completar la informació.  L'objectiu és que, durant el 2019, Menorca compti amb el Catàleg Insular i que els vuit municipis de Menorca tenguin el Catàleg per després poder aprovar l'Inventari.

 

Notícies relacionades

Esteve Barceló pren possessió com a conseller de Més per Menorca

La consellera Noemí García es converteix en la portaveu del grup menorquinista al Consell Insular

Més per Menorca: "Tenim un equip de govern sense rumb ni pressupostos, que viu d'anuncis i rendes"

El partit menorquinista denuncia la manca d'iniciativa del PP al Consell Insular, que mentre critica la feina dels dos darrers mandats no fa altra cosa que continuar projectes començats per l'anterior equip de govern

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit