Una Menorca connectada amb el món

FRANCESCA GOMIS. Candidata nº 3 al Consell de Menorca.

02/04/2019
Francesca Gomis. Francesca Gomis.

És evident que la connectivitat és un eix clau per a tota illa. Disposar de bones connexions és bàsic per estar connectats amb el món, sigui per necessitat o per voluntat, sigui per conèixer o perquè ens coneguin, perquè hi hem de ser o perquè hi han de ser, però en tot cas, per a garantir que els menorquins siguin ciutadans de primera. Una Menorca connectada amb el món ens permet viatjar, ser visitats, millorar la nostra economia, diversificar-la i donar seguretat als professionals especialitzats que puguem necessitar, etc.

De la mateixa manera, una connectivitat deficient és un llast terrible per a l’economia de l’illa, ja que encareix de forma desproporcionada l’arribada de visitants i dificulta la sortida de béns manufacturats. Igualment, afecta negativament la qualitat de vida dels menorquins, ja que dificulta l’accés a béns i serveis procedents o ubicats a l’exterior, entre molts altres factors negatius.

En aquest sentit, des de Més Menorca tenim clar que l’illa ha de comptar amb unes bones connexions aèries, amb freqüències i preus adequats, que permetin als menorquins i menorquines viure amb normalitat el seu fet illenc, que no hauria de ser mai un problema afegit. Ara bé, exposada la nostra postura, quina és la nostra recepta?

En primer lloc, tenim clares les deficiències d’un sistema basat únicament en descomptes de resident, que s’han fet encara més evidents amb el seu increment fins al 75%. No hem hagut d’esperar quasi gens per comprovar, una vegada més, que l’increment del descompte es dilueix amb un increment del preu base en aquelles rutes que no tenen un preu màxim. Açò, sent especialment preocupant la situació de la ruta més important per Menorca, que és la que ens uneix amb Barcelona i que té uns 800.000 passatgers a l’any. Malgrat aquesta xifra, només és operada per una companyia durant tot l’any – o sigui, sense competència - i no disposa d’una Obligació de Servei Públic (OSP) que en garanteixi freqüències, tarifes o serveis. Per tant, per aquesta ruta defensarem l’OSP amb preus generals màxims que, combinats amb el descompte de resident, deixin els preus finals en 20 euros. Defensarem, també, l’establiment d’una OSP amb València que, de la mateixa manera, ens garanteixi vols a 25 euros.

Amb tot, tenim molt clar que aquestes OSP no només han de garantir uns preus adequats per a residents i no residents, sinó també les freqüències i serveis que siguin convenients, com és el d’acompanyament a menors de 12 anys.

En segon lloc, pel que fa als vols interilles, ja fa anys que el menorquinisme lidera la reivindicació política per l’establiment una tarifa màxima universal. Aquesta legislatura, de fet, hem aconseguit que tot el Parlament hi donés suport. La resposta de l’Estat va ser pujar el descompte de resident fins al 75%. A més a més, arran de la nostra insistència, s'estan preparant millores en la OSP d’interilles, amb augments en el nombre de vols, especialment en les franges horàries de major demanda.

Si bé actualment, amb el preu de referència i el descompte de resident, s’han aconseguit unes tarifes satisfactòries, seguim pensant que la fórmula que aporta més garanties és l’establiment, per llei, d’un preu màxim per a tots els passatgers. Per açò, per als vols interilles, defensarem la inclusió d’una tarifa màxima universal de 20 euros en la Llei de Règim Especial de les Illes Balears.

En general, idò, seguirem reivindicant arreu les mesures necessàries perquè la societat menorquina tengui la connectivitat que mereix, amb la certesa que els avenços seran més importants i més ràpids com més representació tengui el menorquinisme.

 

Notícies relacionades

Govern del PP: un Govern al servei dels rics

Josep Castells, portaveu de Més per Menorca al Parlament

Un greu error que posa en perill el benestar de moltes famílies

Noemí García, consellera de Més per Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit