200.000 euros per a la investigació, conservació i difusió del patrimoni històric

El Departament de Cultura del Consell de Menorca obre la convocatòria d’ajuts per a les entitats interessades en treballar aspectes del patrimoni insular. S’hi pot optar a través de cinc línies diferents.

25/02/2019

El Consell Insular de Menorca ha publicat una convocatòria d'ajuts per a la investigació, conservació i difusió del patrimoni històric durant el 2019, per un import total de 200.000 €. Aquesta xifra representa un increment de 10.000 € respecte a la convocatòria de l'any passat.

Seguint la línia iniciada l'any, per tal d'optimitzar la gestió, es publica una única convocatòria amb cinc línies diferents: excavacions arqueològiques i paleontològiques; investigació històrica, restauració de béns del patrimoni històric; elaboració de publicacions i realització d'activitats de difusió.

1.- Restauració de béns del Patrimoni Històric > 40.000 euros. El seu objectiu és contribuir a la conservació del patrimoni històric de l'illa, aturant els processos de deteriorament que el posen en perill. L'import màxim per sol·licitud és de 10.000 €, i a l'hora de puntuar els projectes es valorarà, entre altres factors, que els béns siguin de titularitat pública

-Es poden demanar ajuts per béns de titularitat privada, encara que en aquests casos el consell només finançarà fins al 75% del cost total de la intervenció.

2.- Investigacions de tipus històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, historicoindustrial, antropològic i etnològic > 25.000 euros. Es concediran cinc beques de 5.000 euros cada una.

3.- Intervencions arqueològiques i paleontològiques > 105.000 euros. (10% més que l’any passat) Sol·licitud màxima; 14.000 €. L'objectiu és donar suport a les intervencions, tant de camp com de laboratori.

4.- Publicacions > 15.000 euros. Finalitat: donar a conèixer els resultats d'investigacions científiques sobre el patrimoni històric. Sol·licitud màxima 1.500 €, en el cas d'articles, i 6.000 €, en el cas de llibres.

5.-Difusió > 15.000 euros. Per a jornades i seminaris. Sol·licitud màxima per activitat: 5.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals a partir del 23 de febrer, data en què aparegué al BOIB.

Podeu consultar amb més detall les línies d'ajudes aquí > Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa