El Consell licita les obres de millora del paviment del camí del Far de Cavalleria

Juntament amb el projecte, va ser aprovat en el passat Consell Executiu de l’ens insular. Es tracta d’un tram d’uns 3 km. que va des de Santa Teresa fins el far, amb un import de 217.427 euros.

21/11/2018

El Consell Insular ha aprovat en Consell Executiu de dia 19 de novembre de 2018 el projecte i la licitació de les obres millora del paviment del Camí de Cavalleria (Cf-3),  en un tram d’aproximadament 3 km. que va de l’entrada a la finca de Santa Teresa fins a les barreres del far de Cavalleria. Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla de d’Inversions en Camins Rurals del Consell Insular de Menorca i té un pressupost de licitació de 217.426,86 euros.

En els propers dies es publicarà l'anunci de licitació. Totes les empreses que reuneixin els requisits d’aptitud i les condicions de solvència del plec que vulguin optar a aquest contracte tindran 20 dies per a presentar-se des del dia de la publicació.

L’objectiu de les obres és la millora del ferm del camí del far -competència del CIM- renovant el paviment, en una longitud de 2.978 metres, mitjançant un doble tractament asfàltic al llarg de tot el tram,  per garantir la seguretat i la comoditat de la circulació.

Les actuacions previstes són:

- Escombrada prèvia del paviment existent.

- Reparació de les bandes laterals del paviment existent.

- Aplicació d’un doble tractament superficial.

La història del camí del Far de Cavalleria es remunta a l’any 1929, en què es va redactar el projecte constructiu per a la seva obertura. Posteriorment, en la dècada dels anys 1970 es va redactar un altre projecte per a reposar el ferm existent. Des de llavors, aquesta actuació que ara es durà a terme serà la primera de millora integral del paviment del Camí del far de Cavalleria.

El termini d’execució de les obres serà de 2 mesos des que conclogui el procediment per adjudicar les mateixes, i s’hagin signat el contracte d’obres i l’acta de replanteig.

D’aquesta manera, mitjançant l’execució de la millora integral del paviment del camí del Far de Cavalleria, el Departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca segueix apostant per la conservació i manteniment de la xarxa viària de carreteres i camins.

 

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa