El bus a Favàritx transporta 22.419 viatgers de juny a octubre

El Departament de Mobilitat del Consell ha demanant a l’Ajuntament de Maó que iniciï la declaració d’Interès General per a un estacionament de 200 places a una zona que permeti el futur Pla Rector d’Ús i Gestió de Parc Natural de S'Albufera des Grau.

08/11/2018

L’autobús de Maó-Favàritx-Maó, que ha operat enguany de juny a octubre, ha transportat un total 22.419 passatgers. La mesura que restringia l’accés de vehicles particulars -per no disposar d’espai disponible i regulat per a un aparcament públic- va dur al Departament de Mobilitat del Consell a posar la línia L43 de transport públic per facilitar l’accés a les persones interessades en visitar les cales de Favàritx, una zona que està inclosa dins el Parc Natural de s’Albufera des Grau.

La regulació d’un estacionament a Favàritx depèn de l’aprovació del PRUG (Pla Rector d’üs i Gestió) per part del Govern Balear. Mentre, el departament de Mobilitat del Consell Insular de Menorca ha sol·licitat a l’Ajuntament de Maó l’inici de la declaració d’interès general d’un estacionament per a 200 cotxes en una de les zones permeses contemplades en el PRUG en tràmit.

La posada en marxa d'aquesta línia ha permès l'accés a una zona d'alt valor ambiental i protegida, tant amb garanties d'accessibilitat com de preservació de l'entorn natural protegit.

Cal recordar que la zona de Favàritx no ha comptat mai amb aparcaments regulats, ajustats a la legalitat. A més, com que el camí no està delimitat entre paret seca, a mesura que va anar augmentant l’afluència de cotxes a la zona, es van anar generant zones d’aparcament no controlades, en terrenys privats, en els marges del camí d’accés al far. Aquesta situació irregular ha estat tolerada durant anys per les diferents administracions competents, fins que els darrers anys s’havia arribat a una situació insostenible.

Serà el Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG), actualment en tràmit -i que  s’hauria d’haver aprovat l’any 2005 per part del Govern Balear- que permetrà establir de manera regulada les zones destinades als equipaments d’aparcament dins el Parc Natural de S'Albufera des Grau.

 

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres

El Consell Insular inicia les obres de construcció del carril bici a la via Ronda de Maó

Aquesta iniciativa s’engloba en el marc de les iniciatives per promoure el desplegament de la mobilitat sostenible