La nostra presència al Parlament com a grup i el nostre suport al Govern ha estat determinant

Durant el debat de política general insistirem en la necessitat d'arribar als 1000 milions en Educació i en tenir un nou REB

17/09/2018
Nel Martí al Congrés dels Diputats (Madrid). Nel Martí al Congrés dels Diputats (Madrid).

MÉS per Menorca valoram que la nostra presència al Parlament com a grup i el nostre suport al Govern han estat determinants per a garantir el pes de Menorca, a l’hora de: compensar desigualtats; respectar i donar un tractament diferenciat a les realitats de cada una de les illes; i donar resposta a les reivindicacions històriques.

Els menorquinistes recordam que s’han produït grans avanços durant aquesta legislatura, com: el 75% del descompte a tot Balears; la residència per a malalts i familiars de Menorca, Eivissa o Formentera; la targeta per al  transport terrestre; o les desgravacions fiscals a famílies amb estudiants fora de l’illa. Tot plegat, gràcies al pes polític i numèric de MÉS per Menorca.

És per això que MÉS per Menorca reivindicam la la nostra utilitat enfront dels partits balearistes i d’àmbit estatal.

Durant el debat de política general, MÉS per Menorca defensarà la necessitat d’arribar als 1000 milions d’euros en Educació (aquest és un punt de negociació entre el Govern i MÉS per Menorca perquè donem suport al Pressupost CAIB 2019) . L’objectiu és que es destinin, entre d’altres necessitats, a:

  -  un pla de mesures urgents a favor de l’educació infantil 0-3 anys, que inclou, entre d’altres, ajudes a les famílies per a l’escolarització i la creació de places. En aquest darrer aspecte es proposa la creació de 2500 places escolars per al 2021, de les quals 1000 serien de nova creació i 1500 resultat de la regularització de places no autoritzades

- les ajudes a escoles municipals de música i dansa

- majors recursos per a l’atenció a la diversitat. Els col·legis necessiten més auxiliars tecnicoeducatius dels que hi ha actualment. Aquests professionals atenen de manera individualitzada alumnes amb necessitats educatives especials

- més recursos per a incrementar i millorar l’oferta de FP. En aquest sentit, cal destacar la creació del nou centre integrat d’hosteleria a Ciutadella

- més professors i més infraestructures per donar resposta a l’increment d’alumnat.

 

Els menorquinistes també reclamarem un nou règim especial de les Illes Balears que reculli, com a mínim:

-  el descompte del 75% amb mesures de tarifa màxima per a garantir un millor control sobre el preu final del bitllet.

- OSP Menorca-Barcelona, i altres rutes.

- bonificació del 100% en el transport de mercaderies

- la cogestió aeroportuària

-  un Fons d’Insularitat, per a compensar els efectes de la insularitat

- la recuperació dels més de 1000 milions d’euros d’inversions estatutàries pendents d’executar

- mesures fiscals, com la reducció de l’iva en determinats productes

 

Notícies relacionades

La Llei Reserva de Biosfera que aprovarà el Parlament serà la mateixa que va sortir del Consell

Més per Menorca ha aconseguit que es mantingui la possibilitat de limitar l’entrada de cotxes aquest mateix estiu

Més per Menorca aconsegueix 50.000 euros ‘extra’ per a la Cambra de Comerç

Els menorquinistes seguiran negociant per agilitzar l’arribada de la subvenció a la entitat, fundada el 1906