El Consell incrementa un 33% la despesa destinada al manteniment de carreteres

En quatre anys es preveuen la inversió de 1.167.203 euros a la xarxa viària insular i municipal, en total 335 quilòmetres.

18/05/2018
Actuacions a la xarxa viària de Menorca Actuacions a la xarxa viària de Menorca

El Consell de Menorca ha adjudicat l’execució de les operacions de conservació i manteniment de carreteres i camins de Menorca a l’empresa Triatges Menorca S.L. per un import de 212.250,00 € (iva inclòs) anuals i una durada de 2 anys prorrogables.

L’acord es va ratificar al Consell Executiu del passat 14 de maig de 2018 en un contracte de nova creació destinat a la prestació d’aquest servei. El conveni també inclou el cofinançament amb els diferents ajuntaments de l'illa i dels camins i aparcaments de la institució insular.

Amb aquest nou contracte de serveis es cobriran les necessitats de conservació i manteniment de 132,68 km de carreteres i camins de titularitat municipal inclosos en el conveni signat en data 29 de setembre de 2017 amb els ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Maó i Sant Lluís; 9,85 km de camins d'accés a fars de titularitat del Consell Insular de Menorca, i 6,75 km de camins d'accés a les platges de Macarella, Son Saura i la Vall, a més dels seus aparcaments.

Cal recordar que a finals del mes de febrer de 2018 el Consell Insular ja va signar, amb la UTE formada per Innovia Coptalia S.A.U. i Construccions Olives S.L., el contracte de servei per a l'execució d'operacions de conservació dels 186,12 km de carreteres competència de la institució insular, amb un pressupost d’adjudicació de 954.953,69 € (iva inclòs) anuals.

El conjunt d'aquests dos contractes suposarà un increment d'un 33% en els recursos destinats a la conservació i manteniment de la xarxa de carreteres i camins respecte del contracte aprovat per l’anterior equip de govern, incorporant en total 335,4 km de carreteres i camins i 19.000 m2 d'aparcaments.

Amb el nou acord es preveu que en el termini 2018-2022 es destinin un total de 1.167.203 euros anuals a la Conservació de les carreteres: 955.000 euros per a les de titularitat del Consell i 212.250 euros per a les municipals, més els accessos a les platges.

 

Notícies relacionades

El Consell Insular obre la convocatòria d'ajuts destinats a l'educació no formal

L'objectiu és facilitar a les famílies amb dificultats econòmiques l'accés a la pràctica esportiva, cultural, artística i de lleure en la infància i joventut a través dels clubs esportius, entitats culturals, de lleure i/o altres centres