Més per Menorca ja va advertir que el cas Biniancolla portaria conseqüències

Qualcú haurà d’assumir responsabilitats ja que no es tracta d’un error quan, amb dos informes interns desfavorables, s’aprova una resolució que apuntava a la il·legalitat. (Més fotos sobre les fletxes)

08/03/2018

COMUNICAT

Davant l’anul·lació de la Declaració d’Interès General del Parc Aquàtic de Biniancolla, impulsada i aprovada el setembre de 2014 per l’anterior equip de Govern del Partit Popular, Més per Menorca vol recordar de l’advertiment que fa fer al seu dia sobre les conseqüències que podria tenir l’acció de Govern, que fou contrària a l’esperit de les normatives vigents. Alhora, també entenem que qualcú haurà d’assumir responsabilitats per negligència.

És evident que no hi havia cap “interès general” en el projecte ni cap benefici social més que el particular. Una actuació que transgredia l’ordenació territorial vigent i les figures jurídiques que la contenen. En aquell moment ja vam advertir que tirar endavant un expedient d’Interès General amb dos informes desfavorables, la cosa havia d’acabar malament i que podria tenir conseqüències. Tampoc podem interpretar que fos un error, ja que els informes negatius palesaven la comissió d’una presumpta il·legalitat. A més, el llavors Equip de Govern va optar per un informe jurídic extern per obtenir la condició de “favorable”.

La sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu nº1 de Palma confirma la manca d’argumentació per validar l’ “interès general” del projecte de Parc Aquàtic de Biniancolla, declaració aquesta que fou certificada en la Resolució 2014/213, de 26 de setembre de 2014 per part de la consellera executiva del Departament d’Ordenació Territorial del Consell Insular de  Menorca.

La tramitació d’Interès General de l’esmentat projecte urbanístic comptà amb la posició contrària dels grups de l’oposició, a més per dos informes interns desfavorables. Consta també un tercer informe desfavorable de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears.

Els informes favorables que obtingué la ‘Declaració d’Interès General’, un era del propi Departament de Turisme del Consell, amb moltes mancances d’apreciació jurídica i sense l’aval ni recolzament d’un tècnic de la casa; i un altre era de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, sí bé venia condicionat per un plec de requisits que, a la data, no s’havien acomplert per part del promotor.

Més per Menorca (llavors a l’oposició com a PSM-Més per Menorca) ja va denunciar tot el procediment i la presumpta il·legalitat de la Resolució de la consellera executiva del PP.

Davant el cas omís de la consellera i de l’equip del govern anterior, el novembre de 2014 la consellera Maite Salord, va presentar un Recurs d’Alçada davant el llavors President del Consell de Menorca,  en què desglossava una completíssima al·legació contra la Resolució i la seva aprovació (clicau aquí per veure prensa del moment).

A més de la naturalesa dels inform.es dels serveis tècnics del Consell, Salord denunciava dos elements fonamentals en contra de la Declaració d’Interès General del projecte: que no estava en absolut justificat l’interès general de la iniciativa, i que el projecte urbanístic infringia clarament, i alhora obviava, la Llei de Sòl Rústic, a més d’altres normatives.

 

Notícies relacionades

Josep Juaneda, nou coordinador general de Més per Menorca

“Treballarem perquè el 2027 la papereta de Més per Menorca sigui la de la majoria dels menorquins i menorquines”, ha assegurat Juaneda

Més per Menorca celebra la Diada del Poble de Menorca amb gran ambient festiu i reivindicatiu

Els menorquinistes mostren la seva indignació davant un govern del Consell Insular “teledirigit des de Mallorca, sense lideratge ni autonomia”

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit