La despesa per turista a Menorca creix un 13%

El conjunt de visitants es van gastar 1.329 milions d’euros l'any passat, un 15,75% d’increment interanual (amb una mitjana diària de 121 euros per turista) el que representa 4 punts sobre el creixement balear (+11,76%).

21/02/2018

El turistes que van visitar Menorca durant l’any 2017 va deixar una despesa total de 1.329 milions d’euros, xifra que representa un increment interanual del 15,78%, quatre punts per damunt del creixement balear (+11,76%). Aquest fet fa que la mitjana per turista i dia fos  de 121,06 euros, el que representa un 13,13% més que l’any 2016, quan es va quedar en 107 euros. Val a dir, tanmateix, que aquest indicador, tot i estar per sobre del +5,62% assignat a totes les illes, no va superar els registres autonòmics, que es van situar en 136,77 euros.

Són les dades  de l’Estudi de la Despesa Turística, publicat aqueta setmana per l’IBESTAT. Segons aquest informe, els turistes arribats d’altres comunitats autònomes van gastar 89,29 euros per persona i dia a Balears, mentre que els estrangers van arribar als 144,26 euros, un fet que fa perdre posició al mercat nacional quant a despesa turística.

Dels mercats exteriors, els que més van aportar van ser els procedents dels Països Nòrdics (162,84 euros), Bèlgica, Luxemburg i Països Baixos (158,61 euros), Suïssa (150,9 euros) i Regne Unit (137,88 euros). S’ha de tenir en compte que aquests mateixos mercats són els que van registrar a Menorca majors increments interanuals d’arribades.

Destinació turística de qualitat

La Fundació Foment del Turisme de Menorca valora positivament les xifres de despesa turística del 2017 ja que marquen una tendència ascendent en un indicador sobre comportament turístic intrínsecament vinculat a la qualitat.

Al respecte, la consellera de Promoció Turística, Maite Salord, apunta que “posicionar Menorca com una destinació turística de qualitat és la missió que perseguim des de l’administració pública i el sector privat. Ho tenim clar: per atreure turisme de qualitat hem d’oferir productes i serveis de qualitat, i dades com la publicada avui ens diuen que anem pel bon camí”.

Tot i que no es disposen de resultats per mesos, la lògica duu a pensar que els increments més notables pel que fa a la despesa turística es van produir en primavera i tardor, millorant, per tant períodes anteriors.

Més confiança empresarial

Aquestes dades estan, alhora, en perfecta sintonia amb la confiança empresarial, que va créixer l’any passat en 3,4 punts fins a situar-se en els 143,9 (140,8 a Balears), i l’evolució de la marxa dels negocis, que va reflectir una elevada satisfacció dels empresaris (només el 8,9 va considerar la temporada desfavorable.

Salord afegí que “volem consolidar una temporada turística de sis mesos, captar un turisme de qualitat i, en darrer terme, fer de Menorca una destinació diferenciada i competitiva”.

 

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit