Més per Menorca presenta la Proposició de llei de desconcentració administrativa

L’admissió a tràmit d’aquesta proposta està pactada en els acords de governabilitat que la formació té amb el Govern i permetrà la creació de 150 nous llocs de feina públics i de qualitat a l’illa de Menorca

29/01/2018

Més per Menorca ha presentat a Maó la Proposició de llei de desconcentració administrativa i d’igualtat de la ciutadania de les Illes Balears en la
participació política.

L’admissió a tràmit d’aquesta proposta legislativa forma part dels ‘Acords per Menorca’, el pacte de governabilitat pel qual la formació menorquinista es compromet a donar suport al Govern d’Armengol a canvi d’una sèrie de mesures beneficioses per a l’illa de Menorca.

L’objectiu principal de la Proposició de llei que es presenta és establir mesures per garantir que la ciutadania de les Illes Balears pugui accedir a l’ocupació pública i participar en els òrgans col·legiats d’àmbit autonòmic en condicions d’igualtat, amb independència de la seva illa de residència.

Un dels aspectes més destacables és que, quan estigui aprovada, la nova llei permetrà la creació de prop de 150 nous llocs de feina públics i de qualitat a Menorca, 370 a Eivissa, i 30 a Formentera.

Segons ha explicat el diputat i portaveu de Més per Menorca, Nel Martí, la Comunitat Autònoma “ha de distribuir territorialment els llocs de treball d’administració general en proporció a la població de cada illa”.

Martí ha detallat que no es pot ignorar que els habitants de les Illes menors “han de fer un esforç suplementari per estar en igualtat de condicions amb els ciutadans residents a Mallorca a l’hora d’accedir a la funció pública i a l’hora de participar en els assumptes públics d’abast autonòmic”. I ha insistit: “És clar que el fet que les places d’administració general de la comunitat estiguin concentrades a l’illa major suposa un desavantatge pels ciutadans de les illes menors per accedir a la funció pública”.

Un altre dels elements a destacar de l’articulat de la llei és el que fa referència al dret a la participació telemàtica de tot el sector públic de la Comunitat Autònoma, així com també dels membres de les federacions, associacions i altres entitats representatives d’interessos generals que actuïn en l’àmbit de la mateixa Comunitat Autònoma.

En aquest sentit, Josep Castells ha explicat que amb aquesta llei es volen “aprofitar les possibilitats que ens donen les noves tecnologies per corregir la inèrcia de concentrar a Palma els serveis centrals de l'administració autonòmica”. “En el paradigma de la presencialitat, aquesta concentració tenia una justificació. En el paradigma de la virtualitat, ja no”, ha puntualitzat Castells.

La llei també contempla que si, per algun motiu, la participació telemàtica no és possible, s’ha de facilitar la participació presencial dels ciutadans en els òrgans col·legiats dels quals formen part, ha dit Castells, “tot rescabalant-los les despeses i indemnitzant-los pel temps que perden en el trasllat presencial” i ha conclòs que hem d'assumir entre tots “els costos de la participació dels ciutadans de les illes menors".

Notícies relacionades

La Llei Reserva de Biosfera que aprovarà el Parlament serà la mateixa que va sortir del Consell

Més per Menorca ha aconseguit que es mantingui la possibilitat de limitar l’entrada de cotxes aquest mateix estiu

Més per Menorca aconsegueix 50.000 euros ‘extra’ per a la Cambra de Comerç

Els menorquinistes seguiran negociant per agilitzar l’arribada de la subvenció a la entitat, fundada el 1906