El camí de cala en Turqueta resta ja obert i reformat

La inversió ha estat de 136.958 euros, sufagrada a parts iguals entre l'Ajuntament de Ciutadella i el Consell.

25/01/2018
Camí arrenjat Camí arrenjat

 Ciutadella ja disposa d'un nou traçat rehabilitat per a l'adequada circulació del trànsit. Es tracta del camí de cala en Turqueta, que ja resta obert al públic després de les millores realitzades al paviment. Es tracta del tram de vial que va des de la cruïlla de l'ermita de Sant Joan de Missa fins l'entrada del lloc de So n'Alzina. Les obres les ha duites a terme l'empresa Juan Mora i han tingut un cost total de 136.958 euros, que s'ha finançat a parts iguals entre l'Ajuntament ciutadellenc i el Consell de Menorca.

Les millores efectuades són l'acondicionament del pis d'un tram del camí que comprèn una longitud de 2.450 metres i una amplada mitjana de 5 metres. També s'ha col·locat una capa d'aglomerat asfàltic en calent de 4 cm de gruix. L'estat per a la circulació del vial que condueix fins a la idíl·lica cala del sud de Ciutadella resta ara en perfecte estat. 

Recordar que el camí rural d'accés a aqueta cala natural no s'havia asfaltat des de fa trenta anys, tot i que de llavors ençà sí que s'havien fet algunes actuacions puntuals. Indicà també que aquest camí recentment reformat és un dels mes transitats durant l'època estival, a l'igual que els de Macarella, Son Saura i el camí que du a les platge de la Vall, al nord.

No és aquesta la primera acutació de millora del camins d'accés a les cales del terme municipal. L'Àrea de Manteniment de la Via Pública i Camins Rurals del consistori, que dirigeix José López, ja havia actuat al respecte al camí de Son Saura. Així i tot, encara hi ha més projectes en aquests sentit que afectaran a la millora de les carreteres secundàries i camins rurals del terme.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE