Més progrés per a Menorca: més inversió en camins i carreteres

El Consell adjudica un contracte per un import 809.701 euros anuals (+IVA), durant quatre anys, per a la conservació de 186 km de carreteres que són competència de l’ens insular. (Clicar fletxa dreta de la foto per veure mapa)

16/01/2018
  • Miquel Preto, titular de Mobilitat al Consell
  • Mapa de les carreteres afectades per contracte

El Consell Insular ha aprovat en el Consell Executiu l'adjudicació del contracte de servei per a l'execució d'obres de conservació de les carreteres competència del Consell Insular de Menorca.

L’adjudicació s’ha fet per un import de 809.731,18 euros + IVA anuals i una durada de 4 anys. L'empresa adjudicatària és la UTE formada per Innovia Coptalia SAU i Construccions Olives SL. L'objecte d'aquest contracte és la conservació i manteniment dels 186 km de carreteres competència de la institució insular amb l’única finalitat de preservar i millorar la seguretat vial en el trànsit de l’illa.

En aquest sentit, el conseller de Mobilitat del Consell de Menorca, Miquel Preto, ha dit al respecte que "Per tenir bones carreteres són imprescindibles les actuacions en conservació i manteniment, i des del Consell ho feim possible". Altrament també ha comentat en el mateix sentit que "la millor inversió que pot tenir una carretera és tenir-ne cura amb el manteniment i la conservació, perquè representa una important garantia per a la seguretat dels conductors i del trànsit en general". Amb açò, afirma que és important apostar per la seguretat vial i d'aquí que "hi hagi un important esforç pressupostari des del Consell per adequar la xarxa viària, els contractes dels quals representen un increment d'inversió de més del 30%".

A l’actual contracte, s’hi ha d’afegir el que es va aprovar el passat mes d'octubre relatiu al manteniment de la xarxa viària local, la que és competència dels ajuntaments, i que actualment està en licitació, amb un import de 221.973,64 € IVA inclòs, dels quals el Consell Insular n'aportarà el 50% i els diferents ajuntaments n'aportaran l'altre 50%. Aquest acord Consell-ajuntaments preveu la conservació de 133 km de carreteres i camins municipals.

El conjunt d'aquests dos contractes permetrà en total la conservació d’un total de 319 km de la xarxa de carreteres i camins de Menorca, i suposarà un increment d'un 33% en els recursos destinats rehabilitació d'aquestes vies.

 

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa