Més per Menorca proposa la posada en marxa de la Sindicatura de Greuges

La formació menorquinista rebutja la proposta del PP, qui vol que les reclamacions d’informació s’hagin de resoldre davant el Consell de Transparència estatal

27/11/2017

MÉS per Menorca proposa que l’òrgan definitiu per a resoldre les reclamacions i garantir i promoure l’accés a la informació pública sigui la futura Sindicatura de Greuges.

Per a MÉS per Menorca la possibilitat de traslladar les reclamacions a la Comissió de Transparència central genera indefensió als ciutadans de les illes, que difícilment es traslladaran a Madrid per a fer efectius els seus drets d’accés a la informació pública, alhora que suposa un acte recentralitzador impropi d’una comunitat autònoma que vol exercir el seu autogovern.

I per açò ha presentat una esmena de substitució a la proposta del PP que diu:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a aprovar i tramitar un projecte de llei de modificació de la Llei 1/1993, de 10 de març, de Síndic de Greuges de les Illes Balears per tal d'actualitzar i posar en marxa aquesta institució per a la defensa de les llibertats i dels drets fonamentals de la ciutadania. Així mateix insta el Govern a crear i desenvolupar dins la nova llei un òrgan adscrit a la Sindicatura, amb funcions executives i consultives, que assumeixi entre d'altres les tasques que ara, i de forma transitòria, li són assignades a la Comissió per a la resolució de reclamacions en matèria d'accés a la informació pública, adscrita a l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència.

El Síndic de Greuges és un òrgan estatutari del Parlament de les Illes Balears que té per missió la protecció i defensa dels drets fonamentals i de les llibertats públiques dels ciutadans, així com el control ordinari de l'Administració de la comunitat autònoma.

El Síndic de Greuges ja estava recollit en l'Estatut d'Autonomia de 1983 i en la seva reforma de 1999, si bé mai es va posar en marxa. En el text de l’Estatut d’Autonomia de l’any 2007 aquesta institució es recull en l’article 51, amb la denominació de Sindicatura de Greuges. També es va regular el seu funcionament i posada en marxa per la Llei 1/1993, de 10 de març, del Síndic de Greuges. Tot i que la disposició final primera d’aquesta darrera llei manava que en el termini d'un any des de la seva entrada en vigor el Parlament iniciés els tràmits per nomenar el primer Síndic de Greuges encara no s’ha designat ningú per ocupar aquest càrrec.

La manca d’aquesta figura ha fet que altres institucions posin en marxa figures similars a l’àmbit insular. Aquest és el cas del Consell de Menorca que ja s'ha avançat amb la creació de la Comissió de Greuges -formada per Gràcia Seguí, José Barber i Emili de Balanzó- l'objectiu de la qual consisteix a vetllar perquè els drets dels ciutadans respecte de l'administració insular siguin reals i efectius. 

.

 

 

 

 

Notícies relacionades

El PP no es pronuncia sobre la remoció de Le Senne, però vol la seva sortida per interès partidista

Els grups de l'oposició veuen que la fixació del 7 d’agost per celebrar la Diputació Permanent com l’inici del compte enrere per fer fora Gabriel Le Senne com a president del Parlament

Més per Menorca proposa incrementar l’ecotaxa i que el GOIB no destini doblers a fires turístiques

Els menorquinistes presenten una moció al Parlament amb mesures per posar més límits a la massificació turística

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit