La nova llei de Policia Local inclou, per primera vegada, aspectes relacionats amb LGTBI

Més per Menorca ha aconseguit que s’incorporin una sèrie d’esmenes que recullen temes com els delictes d’odi motivats per orientació sexual o identitat de gènere

06/11/2017
Policia Local de les Balears. Policia Local de les Balears.

La nova llei de Policia Local inclourà, per primera vegada, aspectes relacionats amb el col·lectiu LGTBI. Ho farà gràcies a un total de cinc esmenes presentades per Més per Menorca i Gent per Formentera.

De les propostes acceptades, destaca l’esmena que fa referència a la lluita contra delictes d’odi motivats per l’orientació sexual o la identitat de gènere.

En primer lloc, aquesta fa referència a la formació dels cossos de policia local i autonòmica, que hauran d’incloure «accions formatives en les quals específicament es reculli el tractament del dret a la igualtat i a la no discriminació de les persones LGTBI, en especial per a persones transsexuals».

En segon lloc, la CAIB i els ajuntaments hauran d’impulsar «un protocol d’atenció a les víctimes dels delictes d’odi per a les policies locals».

En tercer lloc, s’hauran d’establir mesures per a garantir «un tractament i una estància adequades de les persones LGTBI en les dependències policials» (per exemple, s’establiran pautes d’identificació i escorcoll per a persones transexuals d’acord amb la identitat sentida i, en tot moment, els agents policials es dirigiran a les persones transexuals i transgènere pels seus llinatges o pel nom que volen ser identificats.

Més per Menorca recorda, en l’exposició de motius, que la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia, ja assenyalava que s’havia d’elaborar un protocol específic d’acutació LGTBI des de la Policia Local. Una altra de les esmenes presentades pels menorquinistes modifica l’article 49 sobre igualtat de dones i homes i fa que s’hi inclogui la prevenció de l’assetjament també per raons d’orientació sexual o identitat de gènere

Notícies relacionades

MxMe aconsegueix que el Govern hagi de negociar el Decret que permet ampliar els hotels

Josep Castells: "Ara Armengol haurà de triar entre pactar amb la dreta o l'esquerra"

Demanam que es destinin els ajuts de les competicions no celebrades al teixit associatiu esportiu

Registram una PNL al Parlament on aposten per la promoció de l’activitat física i esportiva com a eina per sortir de la crisi