El Consell assumirà la competència de Promoció Turística amb 1.750.000 euros (vídeo)

La dotació del traspàs suposa un increment del 28% respecte a la proposta del PP de l’any 2015. A més, l’ens insular mantindrà la partida que ja hi destinava, que sumarà així un pressupost total de 3.000.000 .

24/10/2017

El Consell de Menorca comptarà a partir de 2018 amb les competències de Promoció Turística, una matèria que només tenia el Consell d’Eivissa. Ara, el Govern de les Illes Balears ha tancat les negociacions per traspassar aquesta competència a les resta d’illes amb una dotació millor que la que va oferir el 2015 el Govern del Partit Popular i que el Consell de Menorca (també governat pel PP) va rebutjar per considerar la dotació econòmica insuficient.

La millora respecte la proposta del PP és evident, ja que augmenta un 27,7% respecte la del 2015. Llavors la proposta del PP era de 900.000, el primer any; més 300.000 el segons any i un altre increment de 300.000 l’any 2018, fins arribar a 1,5 milions. Tanmateix, a partir del 4t any,  la dotació del Govern cap el Consell tornaria als 900.000 euros inicials, ja que segons informe jurídic d’Hisenda les aportacions addicionals de 300.000 no es consolidaven. Aquesta era la proposta del PP.

Ara, d’entrada, i com a dotació fixa anual, el traspàs és de 1,5 milions, als quals s’hi ha d’afegir una segona quantitat de 250.000 euros que ha estat acordada en la negociació a través de la Llei de Finançament dels Consells i que servirà per posar en marxa la promoció turística. Així, i a través d’aquestes dues vies, el total aconseguit per assumir directament la Promoció Turística és de 1.750.000 euros, que són fixes cada any a partir de l’entrada en vigor del traspàs, que serà el proper any.

Un altre aspecte a tenir en compte és que la partida que fins ara destinava el Consell a la matèria es mantindrà i s’afegirà a la dotació del Govern balear per a la competència, el que suposarà que el pressupost total destinat a Promoció Turística a partir de 2018 serà d’uns 3.000.000 euros.

 

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit