Un greu error que posa en perill el benestar de moltes famílies

Noemí García, consellera de Més per Menorca

07/06/2024

Les escoles d’estiu són propostes de gran tradició i de gran impacte a l’estiu, que responen a necessitats socials, educatives i de lleure. Les activitats d’estiu són solucions per a conciliar la família i el treball durant les vacances escolars. Sens dubte, la millor opció seria que els infants desconnectessin del curs escolar i poguessin passar unes vacances en família, però a Menorca són moltes les famílies que fan feina els mesos d’estiu. De fet, les famílies menorquines que poden gaudir de les seves vacances els mesos d’estiu són una minoria i, així i tot, difícilment el temps de desconnexió laboral suposa més de tres o quatre setmanes. Per tant, són moltes les famílies que necessiten tenir l'opció de deixar els infants en un lloc on la seguretat i l’atenció de qualitat estiguin garantides mentre compleixen amb l’horari laboral. En aquest sentit, els casals d’estiu són una sortida per conciliar família i treball durant les vacances escolars.

Els casals o escoles d’estiu d’avui són, o haurien de ser, un espai bàsic de socialització, d’aprenentatge i gaudi que connecten diversos agents a favor de l’educació i l’oci de qualitat. Això és una realitat perquè les entitats i empreses organitzadores i executores d’aquestes activitats vetllen pel compliment dels condicionants de l’administració i de la normativa vigent (redacció del projecte educatiu, terminis d’inscripció, formació, contractació i sous de directors i monitors de lleure, gestió d’espais, assegurances, etc.).

Aquests avantatges, però, topen amb altres realitats: per una banda, preus dels serveis cada vegada més elevats; per altra, sous cada vegada més precaris, i també, accentuació de les desigualtats entre infants.

Els costos d’organització de les activitats d’estiu són cada vegada més elevats, la qual cosa es tradueix en quotes d’inscripció també més elevades per a les famílies. És especialment així si la prioritat del servei és garantir el benestar de l’infant, és a dir, comptar amb una bona planificació d’activitats amb finalitats pedagògiques concretes que s’adaptin a les preferències dels infants (perquè socialitzin i no corrin pel pati sense cap rumb durant tot el matí), garantir la seva diversió (perquè no tornin a casa avorrits i enfadats) i ara, amb els temps que corren, assegurar un mínim de confort climàtic (perquè els infants no acabin cremats i deshidratats).

En aquests moments, hi ha famílies a Menorca que es plantegen no anar a fer feina aquest estiu, perquè, tanmateix, les possibilitats d’accedir a llocs de treball amb sous dignes és pràcticament impossible en una illa abocada a un turisme massificat on tot val; és a dir: les famílies deixen de veure els seus infants a l’estiu a canvi d’un sou precari, i a sobre, bona part d’aquest l’han de dedicar només per pagar els casals d’estiu. Aquesta situació s’accentua en el cas de les dones, que passen a la inactivitat (ni fan feina, ni en cerquen) per tal de tenir cura de les necessitats familiars (debilitant, així, la seva projecció professional).

Per això, que no totes les famílies puguin pagar els serveis específics per conciliar família i feina durant les vacances escolars accentua les desigualtats entre els infants.

Fa unes setmanes, el conseller d’educació i universitats, Antoni Vera, va visitar bona part dels centres educatius de Menorca, per conèixer de primera mà les necessitats de la comunitat educativa menorquina. Entre diverses peticions, les famílies d’alguns municipis van expressar la preocupació davant la falta de notícies respecte de les convocatòries d’ajuts tant per a les entitats com per a les famílies per fer front al cost d’activitats de lleure a l’estiu, com els casals o les escoles dels mesos de juliol i agost. El conseller, també la resta de l’equip del govern que l’acompanyaven, es van mostrar sorpresos i van encarregar a la delegada territorial d’educació de Menorca, Alexandra Marquès, també present, a demanar informació al Consell Insular de Menorca i activar el procés de la convocatòria abans de l’estiu.

El passat dia 10 de maig, es confirmava el pitjor dels presagis quan aquest mateix diari publicava una notícia on l’actual equip de govern anunciava que no obriria més aquesta convocatòria d’ajuts. En el passat ple del Consell Insular, de dia 20 de maig, Més per Menorca va demanar a l’equip de govern explicacions davant aquesta decisió i quines altres vies plantejava per solucionar la problemàtica. La resposta del conseller d’Educació, Cultura, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, es va reiterar en la decisió presa sense oferir cap altra alternativa.

La solució a curt termini la sabem: recuperar la convocatòria d’ajuts per donar una resposta a les famílies. I si volem anar al fons de la qüestió: començar a posar límits a la massificació turística i diversificar l’economia de Menorca per garantir unes condicions de treball dignes i d’aquesta manera plantejar profundament el model de societat que volem. Tot alhora no és res més que una qüestió de voluntat i prioritat política.

Notícies relacionades

Europa i l’habitatge a les illes

Emma Navarro, candidata d'Ara Més-Ara Repúbliques al Parlament Europeu

Carta oberta a ASHOME

Josep Juaneda, coordinador general de Més per Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit