Carta oberta a ASHOME

Josep Juaneda, coordinador general de Més per Menorca

10/05/2024

A l’edició del Diari Menorca del passat 29 d’abril, el president de la patronal hotelera menorquina (ASHOME), el senyor Sebastià Triay Fayas, afirmava que a Menorca no hi ha massificació i demanava a Més per Menorca que “posi els peus en terra” per voler frenar la saturació. Des de Més per Menorca vam respondre aquestes acusacions amb un comunicat de premsa i un vídeo a xarxes socials, que la patronal va replicar amb una carta al diari Menorca publicada el 3 de maig. Mentrestant, el diari Menorca va fer una enquesta entre els seus lectors en la qual el 81% dels enquestats es mostrava partidari d’adoptar mesures urgents per frenar la massificació turística a l’illa.

En els seus atacs contra Més per Menorca, la patronal hotelera i el senyor Triay Fayas cometen una incoherència molt evident: ens acusen d'haver fet créixer exponencialment les places turístiques, però a la vegada de ser un partit turismofòbic. Com quedam, senyors d'ASHOME? Per intentar desfer aquest embull, m'agradaria desgranar unes quantes idees.

En primer lloc, la massificació o saturació turística és una realitat reconeguda per una àmplia majoria de la societat menorquina, que no para de créixer. Una recent enquesta del diari Menorca entre els seus lectors aportava un resultat rotund: el 81% dels enquestats es mostren partidaris d’adoptar mesures urgents per frenar la massificació turística a l’illa.  

Dit açò, voldria desmuntar una fal·làcia segons la qual l'increment exponencial de places turístiques dels darrers anys ha estat provocat per la Llei Barceló a la qual Més per Menorca va donar suport (aquest, de fet, és un argument que també empra sovint el PP). Sobre aquesta qüestió, em veig obligat a aclarir els següents elements:

  1. El creixement del lloguer turístic no ha vingut provocat per la Llei Barceló, sinó per l'increment de les plataformes de comercialització de lloguer turístic en línia (Airbnb, Booking, etc.) i per un context regulador europeu favorable a aquesta modalitat d'allotjament turístic (Directiva de serveis). La prova d’açò és que el problema amb el lloguer turístic no només existeix a les Illes Balears, sinó a gairebé qualsevol ciutat europea turistitzada (Barcelona, Lisboa, etc.).

  2. En realitat, el que va fer la Llei Barceló va ser habilitar els consells insulars perquè poguessin establir zonificacions per a cada illa. En el cas de Menorca, es va fer una zonificació que exclou els nuclis tradicionals i el sòl rústic de la possibilitat de crear-hi noves places d'aquesta modalitat. Per tant, si el que preocupa a ASHOME és l'increment exponencial de places de lloguer turístic, tal vegada el que hauria de fer és dirigir-se a l'equip de govern actual del Consell Insular per demanar-los que no permetin estendre aquesta activitat al sòl rústic.

  3. A més, cal esmentar que la pressió del lloguer turístic sobre el mercat d'habitatge no ve donat tant per l'oferta legal (que és la que està emparada en la Llei Barceló i que, com s'ha dit, a Menorca no es pot implantar ni en nuclis tradicionals ni en sòl rústic), sinó sobretot per l'oferta il·legal (que és la que s'implanta en nuclis tradicionals, tot i que no està permès).

Per altra banda, ASHOME acusa Més per Menorca de ser un partit turismofòbic. Aquesta és una acusació infundada. És absurd dir que Més per Menorca està en contra del turisme. Més per Menorca defensa que, com totes les activitats econòmiques, el turisme ha de ser una activitat ordenada i regulada. El que defensam els menorquinistes és que el turisme no pot comprometre els recursos naturals (l'aigua, per exemple) ni el territori: entre moltes altres coses, perquè el dia que perdem aquests valors, no hi haurà cap turista que vulgui visitar Menorca. De fet, aquest és el consens majoritari entre els menorquins.

En aquest sentit, és innegable que el turisme té un pes importantíssim en l'economia menorquina, però tampoc es pot ignorar que durant els darrers vint anys la societat menorquina s'ha anat empobrint mentre el nombre de visitants que rebia l'illa no aturava de créixer. Per aquest motiu, defensam que cal adoptar mesures per reduir la massificació turística i per avançar cap a la diversificació de l'economia menorquina.

En conseqüència, no pensam que s'hagin d'anar ampliant les infraestructures contínuament per poder satisfer una demanda turística amb un creixement infinit, el que defensam és que cal regular el turisme per fer compatible aquesta activitat econòmica amb la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de Menorca.

Finalment, m'agradaria demanar al senyor Triay Fayas i a ASHOME que tenguin una mica més de respecte cap a Més per Menorca, el partit que és la tercera força política de Menorca. Pensam que en democràcia la discrepància és sana i no som partidaris de mantenir una guerra oberta contra aquells que no pensen igual. Som més partidaris de cercar solucions conjuntament. Per aquest motiu, si la patronal hotelera i el seu president consideren que durant els darrers anys s'han creat massa places de lloguer turístic, els convidam a seure en una mateixa taula per estudiar possibles modificacions a la Llei del turisme de les Illes Balears per posar ordre a aquesta activitat.

Notícies relacionades

La memòria reparadora

Josep Juaneda, coordinador general de Més per Menorca

Cap al reconeixement de la insularitat per la Unió Europea

Emma Navarro, membre de l’Executiva de Més per Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit