Aconseguim que la bonificació fiscal per estudiar fora deixi de discriminar als menorquins

Totes les famílies menorquines amb estudiants es podran beneficiar, a partir de l’any 2024, d’aquesta deducció fiscal de fins a 1.800 euros

15/11/2023

Des del 2018 existeix una deducció autonòmica per a les famílies de les Illes Balears que tenen fills que estudien fora de l’illa de residència habitual, que poden desgravar-se fins a 1.500 euros anuals en la declaració de la renda. Aquesta deducció, de fet, va ser proposada en el seu moment Més per Menorca, i va ser aprovada a canvi del suport dels menorquinistes als pressuposts generals de les Illes Balears per a l’any 2018, quan el Govern de les Illes Balears era presidit per Francina Armengol.

De totes maneres, els menorquinistes mai havien estat del tot satisfets amb la regulació d’aquesta deducció fiscal, ja que només s’hi podien acollir aquelles famílies que tenien fills que cursaven estudis fora de l’illa de residència, sempre que aquests es cursessin a les Illes Balears o, en cas que es cursessin fora de l’arxipèlag, no hi hagués a les Illes Balears una oferta d’estudis equivalent. Aquest requisit, a la pràctica, ha esdevingut discriminatori per a les famílies menorquines, ja que en moltes ocasions els estudiants menorquins prefereixen estudiar a Barcelona o a qualque altre indret de la península abans que no a la Universitat de les Illes Balears (UIB), ja sigui per motius familiars, econòmics, acadèmics o de qualsevol altre mena.

Aquesta situació havia estat denunciada, tant el juliol del 2020 com el setembre del 2022, per la Sindicatura de Greuges de Menorca, que havia fet una crida als diferents partits polítics per impulsar “el canvi de normativa que fos necessària per posar fi a la discriminació que perjudica greument els estudiants de Menorca i, per extensió, als eivissencs i formenterers i a les seves famílies”.

Per aquest motiu, Més per Menorca ja havia presentat, almenys en dues ocasions anteriors, la proposta de modificació de la llei que regula les condicions per acollir-se a aquesta deducció autonòmica, en el sentit de permetre a totes les famílies amb fills que cursin estudis fora de l’illa, independentment de si hi ha o no oferta d’estudis equivalents a la UIB. En les anteriors ocasions, però, aquesta proposta dels menorquinistes havia estat rebutjada per la majoria parlamentària durant els debats dels pressuposts generals de les Illes Balears per a l’any 2022 i per a l’any 2023. Finalment, la supressió d’aquesta discriminació s’ha fet efectiva després que Més per Menorca hagi presentat una transacció a una esmena presentada al Projecte de llei de mesures fiscals que avui ha aprovat el Parlament. En conseqüència, les famílies menorquines s’hi podran acollir a partir de la declaració de renda del 2024. A més, s’ha acordat que l’import de la deducció fiscal passi dels 1.500 als 1.800 euros anuals.

Joana Gomila, diputada de Més per Menorca al Parlament, ha afirmat que “tothom ha de poder decidir lliurement on vol estudiar”. La representant menorquinista ha afegit que “aconseguim fer realitat aquesta petició reiterada perquè no es discrimini als estudiants de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, respecte d’on volen estudiar. A la fi, els estudiants de Menorca, d’Eivissa i de Formentera tindran la mateixa deducció que els mallorquins”.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit