Maite Salord demana que la Llei de Camins de Mallorca sigui extensible també per a Menorca

El Consell menorquí pretén que la xarxa viària rural quedi regulada i es garantesqui la protecció, la defensa i el lliure pas.

29/09/2017
Camí d'en Kane Camí d'en Kane

Maite Salord, la vicepresidenta primera i presidenta en funcions del Consell, ha impulsat una iniciativa perquè la Llei de camins públics i rutes d’interès excursionista de Mallorca, sigui també una llei per a la resta de les illes i esdevengui així normativa d’àmbit balear. L’esmentada llei, en tràmits al Parlament de les Illes Balears, és una iniciativa legislativa del Consell de Mallorca, però que aprofitant l’avinentesa pot ser molt útil a Menorca, ja que també des de Consell menorquí es treballa amb la regularització de la xarxa de camins rurals.

Salord, per tant, va sotmetre la proposta al Ple del passat 19 de juny, la qual va ser aprovada. Tanmateix, i davant de la impossibilitat de la institució insular de presentar al·legacions al Parlament, la proposta serà remesa als grups polítics de l’ens insular perquè en puguin validar la tramitació a la cambra autonòmica a través dels seus representants (PP, PSOE, Més per Menorca i Podem).                                                                                         

La finalitat de la iniciativa és que quedin regulades per llei les diferents realitats que afecten tota aquesta xarxa viària rural i es garantesquin els mitjans adequats per defensar i protegir aquests camins.  En aquest sentit, Menorca ja compta amb una experiència similar, la que va dur terme en el seu moment el Consell de Menorca amb la Llei del Camí de Cavalls.

Aquesta iniciativa d’incloure la camins rurals de Menorca a una llei d’abast balear és farà entre altres coses, al·legant perquè no es circumscrigui el text jurídic només al Consell de Mallorca i que en el seu redactat figuri “consells insulars”, la qual cosa permetrà presentar esmenes durant el tràmit d’aprovació al Parlament.

La iniciativa legislativa “és molt positiva i la proposta mallorquina té molt a veure amb el que es pretén fer a Menorca”, en paraules de la consellera Salord, la qual ha afirmat que “es vol establir la catalogació i recuperació dels camins públics i l’obertura per al pas lliure el més prest possible”, ja que aquesta és la feina que ja s’està realitzant el Consell en camins com el d’en Kane o d’altres al sud de l’illa.

El Consell de Menorca ja està elaborant una base de dades que inclou informació sobre  denominació dels camins, tipologia, ús i titularitat. El Consell, a través del projecte de Restauració i manteniment del Camí de Cavalls, amb fons de l’Impost de Turisme Sostenible, té una partida per contractar professionals que assessorin en l’elaboració del Catàleg. Alhora, també es fa un feina de coordinació amb ajuntaments i entitats en el si de la recentment creada Comissió de Camins, la qual ja coneix la iniciativa proposada al Parlament.

 

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit