El nombre d'usuaris a les platges de Menorca segueix incrementant-se anualment

També s’observa un increment del nombre de platges sobresaturades i una tendència a la disminució la superfície disponible per usuari

06/02/2023

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera ha publicat avui l'informe d'ús públic a les platges de la Reserva de Biosfera de Menorca durant l'any 2022.

Realitzat entre els mesos de juliol i setembre de l'estiu passat, l'informe aporta les darreres dades d'ús de les platges de l'illa atenent a paràmetres com l'ocupació i nombre d'usuaris a cada platja, la superfície disponible per usuari, la capacitat de càrrega suportada a cada platja o el nombre d'embarcacions registrades. També informa sobre les platges més visitades durant aquest estiu i la tipologia d'aquestes platges.

Nombre d'usuaris

Mitjançant recomptes diaris del nombre d'usuaris màxims durant un dia a les platges de l'illa s'ha seguit observant uns valors elevats que se situen aquest any en un màxim de 28.365 usuaris diaris. Encara que l'any 2020 (any de la pandèmia de la COVID) el nombre d'usuaris màxim va tenir un important descens i l'any 2021 un important increment, la tendència global des de l'any 2001 és un continu increment d'usuaris.

Aquesta ocupació no és igual a totes les platges, amb platges amb molt usuaris (fins a 2.505 usuaris màxims) com Son Bou, cala Galdana o arenal d'en Castell, i platges amb molt poc ús com sa Torreta, cala Mica o cala Fustam amb menys de 30 usuaris màxims.
Encara que l'agost continua sent el mes amb major nombre d'usuaris, les dades mostren un increment d'usuaris durant el mes de juliol i la primera quinzena de setembre, mostrant un allargament de la temporada estival. Aquest any s'han assolit màxims històrics la primera quinzena de juliol i la segona quinzena de setembre.

Segons la tipologia de platja, les platges de tipus A, considerades platges urbanes, han suportat el 67% de la capacitat de càrrega (16.366 usuaris per 24.277 places disponibles), mentre que les de tipus B, platges verges amb accès rodat proper, han suportat el 93% de la capacitat de càrrega (10.630 usuaris per 11.461 places disponibles), i les de tipus C, les platges verges accessibles únicament a peu, han suportat el 47% de la capacitat disponible (1.369 usuaris per 2.889 places disponibles).

Superfície disponible

Per veure si una platja està molt utilitzada és important tenir en compte no únicament el nombre d'usuaris, sinó també la seva superfície. Per això s'empren els paràmetres de superfície disponible per usuari i la capacitat de càrrega suportada per cada platja.

La superfície disponible per usuari és molt variable entre platges i ha variat entre 1,5 m²/usuari i 482 m²/usuari aquest estiu. Els valors mitjans anuals presenten un descens continuat de superfície disponible per usuari en els darrers anys fins als 14 m²/usuari aquest any (l'any 2021 va tenir encara valors inferiors de 12,4 m²/usuari).

En relació amb el tipus de platja, tots tres tipus existents han tingut els valors de superfície disponible per usuari mínims aquest 2022 durant la primera quinzena de juliol i la segona quinzena de setembre.

Ampliant l'escala temporal s'observa un descens continuat des de l'any 2001 de la superfície disponible a les platges de tipus A (descens del 32%, des de 8,8 m²/usuari l'any 2001 fins a 5,8 m²/usuari l'any 2022), un acusat descens a les platges de tipus B (descens del 33%, des de 15,1 m²/usuari l'any 2001 fins a 10,5 m²/usuari l'any 2021) i un manteniment (amb variacions anuals molt acusades) a les platges de tipus C (19,5 m²/usuari l'any 2001 i 18,3 m²/usuari l'any 2021).

Capacitat de càrrega

La capacitat de càrrega és el nombre màxim d'usuaris que un determinat espai pot suportar. Es calcula considerant que la superfície d'arena òptima per persona a les platges verges (tipus B i C) és de 10 m²/usuari i a les platges urbanes (tipus A) és de 5 m²/usuari, així com la superfície total d'arena de cada platja. A partir d'aquesta relació, s'obté la capacitat de càrrega de cada platja (nombre òptim de persones per platja). Aquest paràmetre permet determinar el percentatge de capacitat de càrrega suportada anualment per cada platja. Quan aquest valor és superior al 100%, la platja suporta un excés d'usuaris.

La capacitat de càrrega suportada per cada platja és molt variable, des d'un 2% a sa Torreta fins a un 476% a cala Mitjana, encara que enguany s'ha incrementat considerablement el nombre de platges amb més del 100% de capacitat de càrrega suportada.

La capacitat de càrrega mitjana total suportada durant aquest any 2022 ha estat del 111%, continuant la línia ascendent observada en els últims anys. Segons la tipologia de platja, durant l'any 2022 les platges de tipus A han mostrat una capacitat de càrrega suportada del 104%, les platges de tipus B han mostrat un 140%, i les platges de tipus C han mostrat un 74%.

El percentatge de platges sobresaturades l'any 2022 ha estat del 39%, un 38% en platges de tipus A, 43% en les de tipus B i 33% en les de tipus C. A més, s'ha incrementat substancialment el nombre de platges amb sobresaturació, passant d'un 19% de platges sobresaturades el 2001 a un 39% l'any 2022.

Embarcacions

El nombre màxim d'embarcacions a les platges l'any 2022 ha continuat incrementant-se, amb importants variacions entre platges, des d'una embarcació comptabilitzada a Es Canutells fins a un màxim diari de 178 embarcacions a la platja des Grau. El recompte màxim total ha estat de 1.834 embarcacions. Destaquen notablement l'esmentada platja des Grau, amb 178 embarcacions; Son Saura - Bellavista, amb 117 embarcacions, i Macarella i Macarelleta amb 93 embarcacions. Des de l'any 2017 fins a l'actualitat s'ha constatat un increment del 100%.

Observacions

Aquest any s'ha observat un fet sorprenent que pot tenir una certa transcendència en els pròxims anys. Tant el nombre màxim d'usuaris com la capacitat de càrrega de les platges, i la quantitat de platges sobresaturades de tipus C han disminuït molt respecte dels anys anteriors, obtenint valors inferiors a l'any 2020, any amb una fort influència per la pandèmia de la COVID. 

La hipòtesi amb la qual es treballa per trobar explicació a aquest fet és l'accessibilitat a les platges de tipus C, que fa necessari realitzar un desplaçament a peu d'uns quants kilòmetres en alguns casos. L'important increment de temperatura d'aquest any ha pogut causar que una gran quantitat de persones no estiguin disposades a portar a terme aquest recorregut i optin per una platja més fàcil d'accedir.

Si aquesta és l'explicació real, i tal com estableixen els models climàtics, les temperatures durant l'estiu segueixin incrementant cada any, és previsible que l'ús públic d'aquestes platges pugui continuar disminuint. Si més no, caldrà analitzar en detall què va succeint en els anys següents per veure si es compleix o no aquesta tendència.

En qualsevol cas, és fonamental plantejar mesures de gestió eficaces que evitin que les platges de Menorca superin la capacitat de càrrega que tenen. A més, es destaca la importància de canalitzar la gent des dels pàrquings i entre les platges mitjançant sistemes de cordes per tal de minimitzar l'impacte ambiental i el deteriorament dels boscos o dunes. Finalment, la sensibilització i conscienciació ciutadana a través de l'educació ambiental és crucial per tal que els usuaris siguin conscients de per què s'han de complir certes limitacions en l'ús de les platges.

Les solucions mai no són fàcils, però les dades mostren una realitat que cal modificar per conservar les platges de l'illa.

El seguiment de l'ús a les platges de Menorca

Menorca va ser declarada per la UNESCO Reserva de Biosfera el 1993. Llavors es va adquirir el compromís de compatibilitzar el desenvolupament econòmic i social amb la preservació del patrimoni natural i cultural. El turisme és una activitat econòmica de gran importància a l'illa i les platges de l'illa són un dels seus principals reclams – tot i representar només el 0,05% del seu territori –. D'aquesta manera, es fa necessària una gestió adequada d'aquests espais naturals que n'asseguri la conservació i, al mateix temps, es garanteixi una experiència satisfactòria dels usuaris que els visiten.

El Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca 2019-2025 es compromet, a l'objectiu 5.1., a «obtenir informació per millorar el coneixement en la interrelació del medi, la freqüentació i el seguiment de paràmetres dels impactes per avaluar de manera sostinguda si l'entorn els pot superar (límit de canvi acceptable per a Menorca)». Aquestes dades, úniques a les Balears, permeten realitzar una millor gestió d'aquests espais litorals.

Des de l'any 2001, l'Observatori Socioambiental de Menorca i l'Agència Menorca Reserva de Biosfera duen a terme el control de l'ús públic a les platges de l'illa i informen els usuaris sobre les actuacions de gestió i conservació que s'estan realitzant. En aquest context, aquest estudi actualitza les dades d'ús públic de les platges de Menorca entre els mesos de juliol i setembre del 2022.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit