El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

21/01/2023

En línia amb la situació d’emergència climàtica actual i les perspectives de present i futur respecte els recursos hídrics a Menorca, des del departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera està en procés d'encarregar la redacció d’una proposta d’ordenança/reglament que permeti avançar en l'ús sostenible i socialment just d’aquest recurs.

L’elaboració d'aquesta ordenança contemplarà el cicle integral de l’aigua i comptarà amb una estructura harmonitzada per a tots els municipis de Menorca. Inclourà, per tant, l’abastament i usos de l’aigua potable; l’ús de la xarxa de sanejament, tant pel que fa a les aigües residuals com les aigües pluvials i els seus tractaments; i els usos i aprofitaments de recursos alternatius com l’aigua de pluja i la regeneració i reutilització d’aigües residuals.

Aquest instrument, que serà un model adaptable a cada municipi, tindrà en compte també el compliment dels diferents instruments relacionats amb la gestió sostenible de l'aigua a Menorca, com el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca i la revisió del Pla Hidrològic de les Illes Balears, a punt de ser aprovat definitivament.

"La gestió de l'aigua és prioritària, com ho demostra l'aposta de cara al 2023 en continuar donant suport a l'execució dels plans de gestió sostenible municipals, l'execució de projectes del cicle integral de l'aigua amb finaçament propi i de l'impost de turisme sostenible o la creació d'una línia específica dins el Pla Insular de Cooperació", ha declarat el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda.

El director insular de Medi Ambient, Esteve Barceló, ha afegit: "Volem avançar en la visió insular de la gestió de l'aigua, amb iniciatives com aquesta que donen eines als ajuntaments per incorporar criteris de sostenibilitat i de justícia social en la gestió d'aquest recurs, o l'elaboració d'una estratègia insular de la mà de l'Institut Menorquí d'Estudis i la resta de sectors involucrats."

Per a la redacció d'aquest reglament s'ha previst una feina prèvia d'anàlisi que inclourà les següents accions: 

 1.  Recull d’ordenances municipals i reglaments existents als diversos municipis de Menorca, tant relatius a l’abastament d’aigua potable, com de l'ús de la xarxa de sanejament i tractament de les aigües residuals i pluvials, així com de l’ús d’aigües regenerades.
 2. Anàlisi i comparativa d’ordenances i reglaments del cicle integral de l’aigua de l’entorn proper (Illes Balears, llevant peninsular o altres que puguin servir de referència).
 3. Anàlisi dels diversos condicionants normatius existents, tals com el Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) o el Pla Territorial Insular de Menorca (PTI), així com dels convenis vigents entre els diversos municipis i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA).
 4. Elaboració de material de comunicació, divulgació i sensibilització dirigit als ajuntaments i a la ciutadania en general.
 5. Disseny del reglament que tengui en compte tot el cicle integral de l’aigua (abastament, sanejament, tractament i reutilització) amb una estructura fàcilment adaptable a tots els municipis de Menorca. Aquesta ordenança – reglament contemplarà dos blocs:
 • L'ordenança reglamentària, amb prescripcions i règim sancionador, que incorpori criteris de sostenibilitat contemplats en la normativa vigent, com per exemple el PHIB i el Pla d’Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca.
 •  L'ordenança fiscal, amb una estructura harmonitzada que incorpori criteris de sostenibilitat ambiental, bonificant els usos bàsics i penalitzant els usos excessius, així com criteris socials i de proporcionalitat, i la distinció entre usos domèstics i comercials-industrials.


El termini per a la presentació de propostes per dur a terme aquest servei està obert fins al pròxim dia 2 de febrer. Més informació a: http://menorcabiosfera.org/Contingut.aspx?idpub=8333

Notícies relacionades

Ara comença tot

Josep Juaneda, portaveu de Més per Menorca al Consell Insular

Més per Menorca demana el cessament de la directora insular Marta Febrer

Exigim al president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca, que cessi immediatament a la directora insular, Marta Febrer, per haver organitzat una festa privada al Llatzeret

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit