L'Audiència Provincial dictamina la titularitat pública del camí d’en Kane al seu pas per Binimoti

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Ferreries aconsegueix una reivindicació històrica per a l'obertura del camí al públic

11/01/2023

L'Ajuntament de Ferreries ha aconseguit el reconeixement de la titularitat pública del camí d’en Kane al seu pas per Binimoti després de l'apel·lació desfavorable interposada a la decisió del Tribunal de Primera Instància de Ciutadella.

Segons la sentència rebuda el 9 de gener de 2023 la titularitat del camí d’en Kane és de l'Ajuntament de Ferreries i s’acusa la part demandada d'un acte d'ocupació il·legítima, per la qual cosa la condemna a retirar qualsevol construcció que impedesqui o indiqui la prohibició de pas i a concedir el lliure trànsit al seu pas per la finca de Binimoti.

Amb aquesta victòria legal es posa de manifest que tant els arguments emprats durant tot el procés judicial per part de l'Ajuntament com la documentació o els testimonis aportats han estat prova suficient per contrastar la realitat històrica d'ús públic del camí d’en Kane.

La sentència segons la qual el camí d’en Kane al seu pas per la finca de Binimoti és reconegut com a bé de domini públic suposa un èxit total per a l'Ajuntament i per al poble de Ferreries. A més, reconeix la defensa dels béns de domini públic sense que puguin ser usurpats per ningú en el futur.

En paraules de la batlessa, Joana Febrer, «el cas crea un precedent important per al poble, ja que s’aconsegueix que qualsevol persona pugui transitar per terrenys de domini públic. Estem molt contents d’haver fet valer el que defensàvem i el que era just».

Així mateix, el regidor de Medi Ambient, Gabriel Janer, també ha volgut agrair el suport de totes les persones que han ajudat a recopilar informació d'arxiu, juntament amb els testimonis que han aportat la seva versió dels fets. «L'Associació d'Amics del Camí d'en Kane ha tingut un paper molt important donant suport a l'Ajuntament en aquest cas. Sense la seva participació no s'hauria arribat al desenllaç desitjat per al poble de Ferreries».

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE