L’Ajuntament de Ciutadella aposta per una economia social i solidària pel benestar de les persones

Defensa un model en el qual l'activitat econòmica sigui un mitjà al servei de les persones que cerca situar els processos sostenibles de la vida al centre de l'esfera econòmica

22/12/2022

L'Ajuntament de Ciutadella, en la recerca del benestar de la ciutadania del municipi, aposta per una economia social i solidària. Aquesta és la tasca que es du a terme des de l'equip de govern de forma transversal, impulsant d'un model que defensa l'activitat econòmica com un mitjà al servei de les persones i no sols com un fi i que cerca situar els processos de la sostenibilitat de la vida al centre de l'esfera econòmica.

En la recerca d'aquest objectiu, l'Ajuntament de Ciutadella ha apostat durant aquest mandat per la compra pública responsable a través de contractes que incorporen criteris ètics, socials i mediambientals com, per exemple, el servei de menjar a domicili que presta l'ajuntament a famílies que ho requereixen a través del Social Catering (Fundació per a persones amb discapacitat) o bé la contractació d'una brigada de persones pel manteniment de les urbanitzacions i arbrat públic a través d'Ecoverd (Fundació per a persones amb discapacitat).

Una altra mostra de l'aposta per aquesta economia social i solidària és el foment de la implicació social de les empreses locals a través de projectes com Aprofita l'estiu i Alter, iniciatives que fomenten que empreses del municipi acullin a adolescents i joves en situació de vulnerabilitat social per formar-los en un ofici i acompanyar-los en l'adquisició d'habilitats socials, comunicatives i emocionals, hàbits i relacions positives, a més d'ocupar d'una forma organitzada i saludable el temps.

En aquesta línia, l'Ajuntament dona suport als productors locals, artesanals i ecològics a través de totes les fires i mercats que organitza, tant els de temporada (estiu i Nadal), com els de tot l'any a la plaça del mercat, i també estalona al comerç local i de proximitat a través d'una subvenció a Ciutadella Antiga, associació de comerços de Ciutadella, així com col·labora amb les activitats que posa en marxa. També es fa feina en aquest sentit a través del programa turístic Enjoy Ciutadella, que pretén que els turistes coneguin el producte local i en gaudeixin, oferint-los també experiències entorn del nostre municipi que afavoreixin la dinamització econòmica dels productors locals, artesanals, industrials i les zones turístiques. Igualment cal recordar que es va obrir una convoca-tòria d'ajusts econòmics durant dos anys per als comerços locals per pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia.

L'economia social i solidària s'ha fomentat també a través de subvencions econòmiques als tallers prelaborals i ocupacions de Caritas que formen a persones amb dificultats d'inserció laboral i social en un ofici com reparació de velos, magatzem, tèxtil, agricultura ecològica i fusteria, i també cedint locals a associacions del tercer sector perquè puguin desenvolupar les seves activitats, entre elles el Fòrum ETS Menorca. També s'ha realitzat anualment una convocatòria d'ajuts econòmics i ajuts nominatius per a aques-tes entitats del tercer sector.

Des de l'Ajuntament, s'ha incorporat a la plantilla de personal a tècnics AODL (Agents Desenvolupament Local) per fomentar el comerç local i de proximitat i millorar l'ocupació laboral, i s'ha donat ocupació a persones en situació d'atur de llarga durada, com un dels col·lectius amb més dificultats d'inserció en el mercat la-boral a través de projectes com el SOIB Reactiva.

Durant el 2023, l'equip de govern de l'Ajuntament de Ciutadella continuarà fent feina en el foment d'aquesta economia social i solidària, com un dels objectius cabdals d'a-quest mandat.

Notícies relacionades

SOM Es Castell presenta la seva candidatura amb la continuïtat de tres regidors

El candidat a la batlia, Joan Serra, considera que SOM Es Castell s'ha guanyat, per la seva bona gestió, poder seguir quatre anys més al front del consistori

La coalició Més per Menorca - EM presenta la candidatura sencera per a les eleccions d'Alaior

L'equip liderat per Isa Allès està format per persones diverses, preparades i amb ganes de fer feina perquè Alaior avanci a favor dels ciutadans i ciutadanes

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit