El Consell Insular aprova el pressupost més alt de la història amb 142,57 milions d’euros

Els departaments que gestiona Més per Menorca compten amb el 40% del pressupost: gratuïtat educació 2-3 anys, suport teixit cultural i esportiu, finançament projectes d'aigua, recollida porta a porta, gratuïtat deixalleries i gratuïtat transport públic

11/12/2022

Els pressuposts presentats aposten per cobrir les necessitats d’una majoria social i cerquen oferir un acompanyament, social i econòmic, davant l’època d’incertesa que vivim actualment, sense deixar de banda la sostenibilitat com a eix transversal. Destaca per ser un pressupost expansiu, amb un augment del 20,48% respecte a l’any anterior, arribant, així, als 142,57 milions d’euros.

El Departament amb més pes sobre el pressupost és el de Benestar Social amb un 22,67% del total, seguit del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera amb un 15,68% i el d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local amb un 13,76%.

Els comptes presentats en aquest pressupost es defineixen per ser capaços d’abordar els principals reptes actuals com l’habitatge residencial, la transició cap a les energies renovables, la millora de la gestió dels residus i l’aigua, la mobilitat sostenible, l’impuls de l’economia local, però per davant de tot, es defineixen per garantir un escut social que garanteixi l’estat del benestar de tota la nostra societat.

Els pressuposts per conselleries

Benestar Social
Com en els darrers tres anys, el pressupost segueix fent una aposta decidida per les polítiques socials. Si en el pressupost del 2022 ja vam aprovar un increment de gairebé 2 milions d’euros, en el pressupost d’aquest any són 3,7 milions d’euros d’increment respecte a l’exercici anterior, reafirmant, d’aquesta manera, el nostre compromís amb la ciutadania i l’estat del benestar.

Per garantir l’escut social s’ha fet una aposta per reforçar la primera porta d’accés al sistema de serveis socials per a l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. Així mateix, es consoliden els increments fets arran de la crisi generada per la guerra en la partida destinada a ajuts d’emergència social gestionats pels ajuntaments de l’illa, i mantenim els imports destinats al programa d’ajut alimentari a través de Creu Roja i Càritas, i al programa d’actuacions d’inserció sociolaboral amb Càritas.

Destaca la partida que ens permet impulsar un servei d’atenció a domicili per aquelles persones majors que optin continuar residint en els seus domicilis, aportant la dotació pressupostària que permeti continuar amb el programa pilot del Servei d’Atenció a Domicili d’Alta Intensitat al municipi de Sant Lluís.

Gràcies a l’arribada de fons europeus, també s’executarà el projecte de reforma de l’antiga escoleta des Fabiol a Ciutadella.

Medi Ambient i Reserva de Biosfera
El reconeixement de la nostra distinció com a Reserva de Biosfera ens acompanya ara ja fa 30 anys, el que es preveu que coincideixi amb l’aprovació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera. 

Mantenim el nostre compromís amb el desplegament previst a l'estratègia Menorca 2030 on destaca la posada en marxa d’un projecte de monitorització automàtica dels autoconsums públics instal·lats i la posada en marxa d’un sistema de comptabilitat energètica per al Consell i els vuit ajuntaments de Menorca. 

Pel que fa a la gestió de residus, destaca l’aportació al Consorci de Residus i Energia de Menorca la qual es duplica, i s’espera que es doni el tret de sortida amb la recollida porta a porta de residus.

Per acabar, com a novetat principal, s’inclou una partida molt important per a inversions municipals en les infraestructures del cicle integral de l’aigua.

Ocupació, Habitatge i Cooperació Local
Posam l’accent en les polítiques d’habitatge, per la qual cosa aquest any s’adquirirà sòl urbà destinat a crear habitatge social, i la posada en marxa d’un conveni amb ajuntaments per implementar el model de cooperatives i co-habitatge. També se seguiran fent passes pel nou servei insular del Centre de Baixa Exigència que donarà cabuda a la gent que no disposa d’habitatge i que no vol o no pot iniciar un circuit d’inserció social, i es pretén licitar la gestió de 8 pisos d’estada temporal en habitatges compartits per donar resposta a la necessitat de tenir una alternativa habitacional en els casos de pèrdua sobrevinguda i impossibilitat d’accedir a un habitatge.

El Pla Insular de Cooperació inclourà dues línies més, una per projectes d’Agenda Urbana i un altre per sobrecosts derivats de la inflació. Pel que fa als centres d’acollida d’animals, s’ampliarà el pressupost per rehabilitar el Centre d’Acollida de Ciutadella.

També es preveu l’adquisició i projecte de reforma de l’edifici de correus.

Economia i Territori
La guerra a Ucraïna ha convulsionat la tensió en els mercats energètics i ha compromès la recuperació econòmica iniciada al final de la pandèmia ocasionada per la propagació de la Covid-19, el que fa prioritari establir polítiques que permetin incentivar la nostra economia.

En aquesta línia destaca l’increment de la partida destinada a donar suport  i ajudar a la ciutadania a combatre la inflació. Per tal d'agilitzar el màxim possible a que aquests ajuts arribin com més prest millor a les persones. el mecanisme per fer efectiva aquesta línia serà mitjançant l'emissió de bons que es podran bescanviar en els comerços que s'adhereixin a aquesta iniciativa.

Conscients de la importància de la diversificació econòmica, i del sector primari, s’augmenten també els recursos destinats a aquest sector per ajudar-lis a pal·liar els danys ocasionats per la meteorologia adversa d’aquest 2022 i seguim recolzant al sector lacti de Menorca amb l’acord intersectorial PROVILAC.
Pel que fa a territori, s’espera que aquest 2023 s’aprovi definitivament la revisió del Pla Territorial Insular i es continuarà amb el Pla de modernització de les zones turístiques. Per altra banda, un altre dels projectes clau és l’elaboració de la reavaluació de la capacitat de càrrega de Menorca a partir de la qual es determinarà el nombre total de places turístiques que es poden comercialitzar a l’illa.

Promoció Turística i Fons Europeus
Es continuarà treballant per fomentar la desestacionalització i l’allargament de la temporada turística a través dels convenis de comàrqueting i la promoció d’esdeveniments fora de temporada com la Copa del Rei Vela Clàssica, l’Open Chess Internacional Illa de Menorca, o la World Padel Tour, entre d’altres.

Des de Fons Europeus es donarà especial impuls als projectes de sostenibilitat turística ‘Menorca Reserva de Biosfera - Turisme 0Co2’, i el projecte ‘Port de Maó - Port Sostenible 2030’. També es recuperar el projecte de S’Enclusa a Ferreries i el de modernització de Zones Turístiques.

Mobilitat
Seguim invertint en la millora de les principals vies de la xarxa de la nostra illa. Destaca la partida destinada a les obres del tram de l’Argentina i la rotonda a l'encreuament de la Me-9 amb la Me-11 d’Addaia, entre d’altres. També es preveu la creació d’un tram del carril bici a la Me-14 (aeroport) que donarà continuïtat a la ja existent. 

Per altra banda, s’ha creat una partida destinada exclusivament a la millora de les quatre carreteres traspassades al Consell que són la de Son Bou, Torralba, Binifabini i Camí d’en Kane.

Pel que fa al transport públic, es manté la partida per garantir la grauïtat dels abonaments del bus regular. A més, es millorarà l’aturada de la piscina municipal de Maó i es millorarà la cartelleria de l’Estació d’Autobusos de Maó. A Ciutadella, es millorarà l’intercanviador de la Via Perimetral de Ciutadella.

Cultura, Educació, Joventut i Esports
En el programa d’Educació, destaca el creixement, gairebé en un 100% de l’aportació del Consell Insular al sosteniment de les escoles infantils de Menorca per tal de garantir la plena gratuïtat del tercer curs del primer cicle d’educació infantil (2-3 anys). Una altra de les novetats és l’augment exponencials de la convocatòries d’ajudes a les famílies amb fills i filles de 3 a 17 anys per a la realització d’activitats d’educació no formal.

També destaca l’increment de la partida destinada al Servei d’Educació de Persones Adultes per incrementar i millorar la seva oferta educativa complementària a l’educació secundària de caràcter reglat.

S’incrementa amb un 21% la convocatòria de beques per a estudis fora de Menorca, i les ajudes als projectes de vida dels joves fins a 30 anys amb un 18%. 
Com a novetat, destaca una nova convocatòria per a l’adquisició de bicicletes, especialment orientada a la promoció de la bicicleta elèctrica, que anirà acompanyada d’un projecte de suport als ajuntaments per a la instal·lació d’aparcaments carregadors.

Serveis Generals
Se segueix apostant per l’administració electrònica. Per aquest motiu, es farà un reforç per dotar pressupostàriament aquest àmbit i continuar amb l’objectiu que els usuaris i empleats públics es relacionin de la manera més eficient possible, remarcant aquesta tasca en l’àmbit de l’atenció ciutadana. Es pretén implementar un gestor documental i arxiu electrònic, duplicant la dotació a SILME per dur a terme múltiples projectes en aquesta matèria.

Pel que fa a l’àmbit laboral, es durà a terme l’oferta pública extraordinària d’estabilització centralitzada entre el Consells Insular de Menorca i els vuit ajuntaments de Menorca.

Consulta aquí l’avantprojecte del pressupost general.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit