La rehabilitació de la Casa Natura des Castell rebrà finançament dels fons europeus de recuperació

L’equipament acollirà activitats d'entitats socials, culturals i educatives

30/10/2022

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha atorgat una ajuda de 328.681 euros per a la recuperació de la Casa Natura, situada a Trebalúger i de propietat municipal.

El projecte de recuperació de la Casa Natura és una de les 405 actuacions seleccionades d’entre els 1.065 projectes presentats a tot l’estat espanyol. 

La convocatòria d'ajuts s'ha celebrat en concurrència competitiva, cosa que implica que han estat seleccionats els projectes que més puntuació han assolit segons la seva qualitat, solidesa, enfocament integral, innovació, oportunitat i governança.

Aquests ajuts s'inscriuen en el Programa d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics (Pirep local) del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), que es finança amb càrrec als fons europeus Next Generation.

El cost total de reforma de l'edifici és de 945.823 euros, i ara l'Ajuntament ja fa feina per cercar la resta de finançament, amb l'objectiu que les obres es puguin iniciar durant el 2023.

Ús educatiu

La Casa Natura s’havia emprat com a centre de natura i casa de colònies per a escoles i entitats socials, i va quedar en desús fa més de vint anys.

Ara, el projecte de recuperació de l’espai pretén donar-li un nou ús de caràcter permanent, totalment públic i multidisciplinari, i es preveu que l’equipament pugui acollir activitats d'entitats socials, culturals i educatives.

L’edifici es configurarà al voltant d'una zona de servei central, que farà possible la versatilitat de l’espai i la separació de les diferents zones segons el seu ús, suprimint les barreres arquitectòniques i obtenint espais flexibles i adaptables.

A més, la primera planta permetrà oferir allotjament i pernocta a un total de 27 usuaris. 

Sostenibilitat i eficiència energètica

L’edifici comptarà amb 18 plaques fotovoltaiques d’alta eficiència i un sistema d’aerotèrmia, així com un carregador doble per a vehicles elèctrics. També es preveu la reutilització de les aigües pluvials.

D’aquesta manera, l’edifici tindrà un consum d'energia nul, assolint la plena autarquia energètica i la qualificació energètica A. 

També es prioritzarà l’ús de materials amb una mínima empremta ecològica i de km 0.

Pel que fa a l'exterior, es proposa un enjardinament de baix consum d’aigua.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE