Menorca vol invertir 17 milions d'euros d'ITS en projectes de millora de la gestió de l’aigua

El projecte inclou 9 actuacions de millora entre tots els municipis i el Consell Insular

02/09/2022

Aquesta setmana des de Menorca s’ha presentat, a partir de l’acord de tots els ajuntaments i el Consell Insular, un projecte insular anomenat «Menorca Aigua: Projecte de modernització de la infraestructura hidràulica de Menorca», que inclou 9 actuacions de millora de la gestió dels recursos hídrics, amb una inversió total de 17.108.323,46 €, per optar a ser finançats a través del Pla d’Impuls del Turisme Sostenible 2022.

Les actuacions presentades són:
• Maó. Dotació de xarxa de sanejament al nucli urbà des Canutells, actualment inexistent.
• Ciutadella. Actuació de renovació i reestructuració de les infraestructures d’aigua, clavegueram i pluvials, i soterrament d’altres serveis, dels carrers del conjunt historicoartístic de Ciutadella declarat l'any 1964 i amb una extensió total de 3.875 metres.
• Alaior. Execució d’una nova conducció d’impulsió d’aigua potable des des Plans fins al dipòsit del Munt de l’Àngel.
• Es Mercadal. Reforma dels serveis d’aigua i sanejament de la zona sud del passeig marítim de Fornells.
• Ferreries. Reforma i modernització de la xarxa d’abastiment d’aigua potable del municipi.
• Es Castell. Dotació de serveis d’aigua potable, sanejament i pluvials de la urbanització Cala Sant Esteve.
• Sant Lluís. Dotació de xarxes per a la millora de la gestió sostenible de l’aigua de Binissafúller a Cap d’en Font, passant per Binissafúller Platja i Binissafúller Roters.
• Es Migjorn Gran. Reforma dels serveis d’aigua i sanejament del sector o illeta situat al sud del poble.
• CIM. Millora del tractament terciari de l'EDAR de Maó-es Castell destinada a l’aprofitament de les aigües residuals per a usos urbans: reg de zones verdes, neteja i subministrament d’aigua no potable al port de Maó.

De totes les actuacions presentades, hi ha una proposta feta per cada municipi, a més de l’aposta insular per la reutilització de les aigües residuals depurades de Maó i es Castell.

El conseller Josep Juaneda, responsable del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, valora molt positivament aquesta aposta decidida per la millora del cicle integral de l’aigua, que ha generat consens entre totes les administracions menorquines i que dona continuïtat i complementa la línia d’ajudes impulsada per dur a terme les actuacions contingudes en els plans de gestió sostenible de l’aigua.

S’espera que el Govern balear doni a conèixer durant el mes de setembre els projectes aprovats de manera definitiva, una vegada hagin estat aprovats pel Consell de Govern.

Cal recordar que durant els dos darrers anys aquesta convocatòria va quedar interrompuda a causa de la covid-19, fet que va obligar a destinar part dels recursos d’aquest fons a fer front a necessitats derivades de la pandèmia i la reactivació econòmica.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit