Josep Juaneda insisteix al Govern en la necessitat d’adequar els torrents de Menorca

Juaneda: "Requerim una intervenció des d’una perspectiva integral, respectuosa amb l’entorn, garantint la seguretat i planificant totes les actuacions necessàries. Oferim la nostra col·laboració per assolir una gestió eficient dels nostres torrents"

02/09/2022

Malgrat que actualment les competències en matèria de recursos hídrics, i concretament la gestió dels torrents, correspon al Govern de les Illes Balears, des del Consell sempre s’ha mostrat la voluntat de col·laborar i facilitar aquesta tasca atenent a les peticions tant dels municipis com dels propietaris dels terrenys.

El mes d'octubre de l’any passat, el Ple del Consell Insular de Menorca va acordar per unanimitat sol·licitar diverses accions relacionades amb la gestió dels torrents a la Direcció General de Recursos Hídrics en els següents termes:

1. Fer pública la planificació anual de conservació i manteniment de la xarxa hidrogràfica, a la vegada que s’instava a fer una planificació urgent que esdevingués regular i periòdica, amb la participació territorial dels municipis, el consell insular i les entitats agràries implicades.

2. Actualitzar l’inventari d’infraestructures hidràuliques, i revisar el pla de gestió de riscs d’inundacions, incloent aquelles que no es contemplaven en aquell moment, amb la col·laboració de totes les administracions i entitats implicades.

3. Una vegada actualitzat l’inventari d’infraestructures públiques i revisat el pla de gestió de riscs d’inundacions, procedir a rectificar i/o reparar les infraestructures que fossin necessàries, sempre escoltant prèviament a les diferents administracions i entitats.

4. Incrementar els recursos humans de l’administració hidràulica per tal d’accelerar la gestió i seguiment de les autoritzacions de particulars en el manteniment de trams de torrents.

A les portes d'un nou cicle meteorològic on és previsible que es puguin reproduir episodis de pluges amb caràcter torrencial, i no havent canviat de forma substancial els arguments que van justificar la petició, s’ha sol·licitat informació actualitzada sobre l'estat en que es troba la petició acordada per la màxima institució insular, al mateix temps que s’ha reiterat l’oferiment de màxima col·laboració dins les capacitats i recursos disponibles.

Malgrat ser coneixedors que es van realitzar actuacions puntuals en diversos punts, com per exemple en zones agràries de l’entorn de Ferreries, així com al propi tram urbà del torrent al seu pas pel poble, i que aquests dies s’han iniciat actuacions en altres indrets, es fa necessària més que mai una planificació amb visió integral de conca a mig i llarg termini, tenint en compte els efectes del canvi climàtic.

En aquesta mateixa línia, durant les respectives tramitacions, es van fer diverses aportacions tant als documents de revisió de la planificació hidrològica, com als de revisió del pla de gestió del risc d’inundació, molts dels quals s’han anat incorporant als textos en fase d’aprovació.

Al mateix temps, se segueix treballant per avançar en la gestió amb visió insular del cicle integral de l’aigua, d’una banda donant suport als municipis per tirar endavant diversos projectes, com en són exemples la recent presentació d’un projecte supramunicipal centrat en l’aigua per ser finançat amb l’impost de turisme sostenible o la línia d’ajudes per al suport en les accions previstes en els plans de gestió sostenible de l’aigua municipals.

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular, destaca que “Els torrents de Menorca requereixen una intervenció des d’una perspectiva integral, respectuosa amb l’entorn en tant que som Reserva de Biosfera, garantint la seguretat i planificant totes les actuacions que puguin ser necessàries a curt, mig i llarg termini. Per aquest motiu, des del Consell Insular oferim la nostra col·laboració i major participació al Govern per assolir una gestió eficient del nostres torrents”.

De la mateixa manera, en línia amb el text de la proposició de llei de Menorca Reserva de Biosfera que ja es troba en tramitació parlamentària, es treballa per aprofundir la capacitat d’intervenció del consell insular en el marc competencial del cicle integral de l’aigua des de diverses perspectives.
 

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit