El Consell destina 450.000 € per a projectes de sostenibilitat a empreses turístiques

Dotada amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible, la línia d'ajuts va dirigida a actuacions per reduir la contaminació lumínica o la generació de residus, millorar l'eficiència energètica i hídrica o gestionar les zones enjardinades de forma sostenible

25/07/2022

El projecte "BGreenMenorca Desenvolupament de l'ecoturisme a Menorca" és un projecte impulsat per l'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular per fomentar un turisme més conscient i corresponsable del manteniment dels valors de la reserva de biosfera, en línia amb el previst al Pla d'Acció. 

Amb una dotació de 750.000 € en total per impulsar actuacions a Menorca de fons procedents de l'Impost de Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears, BGreenMenorca promou actuacions per a la conservació, la millora i la restauració del patrimoni natural de Menorca i l'impuls de la sostenibilitat en el sector turístic. 

Dins del projecte, s’impulsen també actuacions dirigides a la implicació d’empreses turístiques en aquesta iniciativa de foment de la sostenibilitat a la Reserva de Biosfera de Menorca. Aquestes actuacions es vehiculen a través d’una línia d’ajuts dotada amb 450.000 €. 

Ajuts a establiments turístics

La línia d’ajuts que s’acaba de posar en marxa, té com a objectiu donar suport a les empreses del sector turístic en l'execució d'actuacions de conservació, millora i restauració del patrimoni natural de Menorca. Van encaminades a l’impuls d’accions en les empreses per reduir l’impacte de la seva activitat sobre el medi de la Reserva de Biosfera, amb accions dirigides a reduir la contaminació lumínica, reduir la generació de residus i millorar la gestió en origen, millorar l'eficiència energètica i hídrica i gestionar les zones enjardinades de forma sostenible.

Seguint l’estela de moltes accions que ja han impulsat les empreses certificades amb la marca Menorca Reserva de Biosfera, s’espera que el projecte BGreenMenorca doni un nou impuls a la implicació del sector en la sostenibilitat. 

"Aquests ajuts permetran un ampli ventall d'actuacions per tal de poder recolzar les empreses turístiques de Menorca en aquells aspectes que vulguin millorar en termes de gestió i pràctiques sostenibles, i són un clar exemple de la importància de la col·laboració publicoprivada per avançar cap a un model turístic més sostenible i respectuós amb l'entorn", ha declarat el conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, avui durant la presentació dels ajuts en roda de premsa.

Cinc línies d’actuació per als ajuts BGreen

Els ajuts es divideixen en 5 línies a les quals presentar projectes, cadascuna d’elles dotades amb un fons de 90.000 € disponibles:

1. Eficiència il·luminació exterior

Per actuacions encaminades a reduir la contaminació lumínica per preservar i afavorir la biodiversitat, i alhora reduir el consum d'energia. Aquestes actuacions també tenen com a objecte potenciar el producte d’astroturisme i adaptar les instal·lacions privades al compliment del Reglament de Protecció del Medi Nocturn de Menorca.

Alguns exemples de projectes a realitzar amb aquesta línia d’ajudes serien: substitució de lluminàries exteriors per altres de major eficiència energètica, instal·lació de sistemes de control d'encesa i de regulació del nivell d'il·luminació a l'enllumenat exterior, el canvi de rètols lluminosos exteriors o la redistribució d'espais exteriors per a un major aprofitament de la llum natural.

2. Gestió sostenible de residus

Projectes dirigits a la prevenció, reducció i la reutilització dels residus. Alguns exemples serien: instal·lació de sistemes d'osmosi centralitzats o fonts d'aigua osmotitzada, ampolles de vidre reutilitzables, elements per a la recollida separada de residus, projectes d'economia circular, instal·lació de compostadores, o canvi de materials d'envasat.

3. Zones verdes sostenibles

Projectes dirigits a la creació d'horts, jardins i espais verds que afavoreixin la biodiversitat, l’ús de flora autòctona, i encaminats a estalviar recursos i energia. Exemples: eliminació de flora exòtica invasora, substitució per espècies autòctones, instal·lació de sistemes de reg eficient, gestió forestal, creació de punts d'aigua artificials d'interès per a la reproducció d'espècies, així com la recuperació de basses preexistents, creació de jardins verticals o cobertes verdes per aïllar acústicament i tèrmica les edificacions, i creació de jardins de plantes aromàtiques o autòctones per afavorir els pol·linitzadors.

4. Eficiència hídrica

Aquesta línia inclou actuacions encaminades a la gestió sostenible de l'aigua afavorint la reducció del consum d'aigua i potenciant-ne la reutilització. Exemples de projectes serien: instal·lació de sistemes de recollida i aprofitament de l'aigua de pluja, sistemes que afavoreixin la reutilització de les aigües grises, sistemes d'estalvi d'aigua, sistemes de tall automàtic del reg en cas de pluja o vent, i implementació de sistemes per reduir l'evaporació d'aigua a les piscines.

5. Monitorització i control

Aquesta línia es destina a les actuacions d'instal·lació de sistemes de monitorització de consums d'electricitat, aigua, gas i gasoil. En aquesta línia també s'inclouen sistemes de regulació i control de les diferents instal·lacions, ja siguin elèctriques, de calefacció, climatització, ventilació, producció d'aigua calenta sanitària, solar tèrmica o fotovoltaica amb l'objectiu d'aconseguir un consum més eficient dels recursos.

Característiques generals dels ajuts BGreenMenorca

Per a cada actuació sol·licitada, l'import màxim subvencionable és del 75% sobre el cost total, i sempre amb una quantitat màxima de 15.000 €. Les sol·licituds es podran presentar des d’ara mateix fins al 24 de setembre de 2022.

Poden optar a les ajudes les persones titulars d'empreses de serveis turístics en els rams de la restauració, hostaleria, comerç i lleure que desenvolupin la seva activitat a Menorca. També poden optar a aquestes subvencions agrupacions o associacions d'empreses.

Per conèixer en detall els ajuts i obtenir la documentació a presentar, s’ha habilitat un espai web específic dels Ajuts BGreenMenorcaal web de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera (menorcabiosfera.org), així com un tràmit telemàtic específic, que ja està disponible al mateix web i al web del Consell Insular de Menorca.

Altres accions posades en marxa

Des de principis de 2021, s’estan duent a terme altres línies de treball dins del BGreenMenorca. Per una banda, i en col·laboració amb tots els ajuntaments de Menorca, s’han impulsat actuacions municipals a les quals s’han destinat 160.000 € per actuacions enfocades a la creació i millora d'espais verds i la integració de la fauna en nuclis urbans.

A més, per a aquesta tardor s’està treballant també en dues importants accions formatives, un curs sobre jardineria sostenible dirigit a professionals del món de la jardineria, i un curs sobre l’aplicació del Reglament de Protecció de Medi Nocturn de Menorca, que va dirigit a professionals del món de l’arquitectura i l’enginyeria.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit