Maó aprova el Pla municipal de la gestió sostenible de l’aigua

Preveu un conjunt d’actuacions i activitats que permetran reduir la demanda d’aigua, millorar-ne l’eficiència i evitar el deteriorament dels recursos hídrics disponibles en el futur

11/07/2022

El Ple de l’Ajuntament de Maó ha aprovat el Pla de gestió sostenible de l’aigua de Maó, horitzó 2021-2031. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

El citat Pla —que estendrà la seva vigència durant un període de 10 anys, coincidint amb la data final de la vigent concessió— arriba després d’una llarga tramitació (de l’any 2019 ençà) i suposa poder disposar d’una eina imprescindible per a la correcta gestió d’aquest recurs escàs.

Inclou tota la descripció del sistema de subministrament i sanejament, la previsió dels consums i de la demanda, així com la planificació de les mesures a executar, amb les finalitats de garantir el subministrament d’aigua al municipi i de dur a terme una gestió sostenible de tot el cicle —subministrament i sanejament.

A més, el Pla proposa un conjunt d’estratègies i actuacions a executar per millorar i garantir l’abastament d’aigua potable al municipi. Hi ha un total de 60 propostes prioritzades, que s’estructuren en 4 grans línies estratègiques:

1. Alternatives de subministrament, millora del sanejament i obtenció de fonts de garantia
2. Eficiència dels sistemes d’abastament
3. Actuacions per reduir el consum
4. Gestió de les aigües pluvials

L'Ajuntament ja està treballant en les primeres actuacions del Pla, que comporten l’obtenció dels oportuns permisos per a dues noves captacions que permetran garantir el subministrament.

Es tracta d’un document viu i revisable, que s’anirà actualitzant per adaptar-lo a l’evolució del sistema i als resultats obtinguts amb les mesures engegades.

Notícies relacionades

SOM Es Castell presenta la seva candidatura amb la continuïtat de tres regidors

El candidat a la batlia, Joan Serra, considera que SOM Es Castell s'ha guanyat, per la seva bona gestió, poder seguir quatre anys més al front del consistori

La coalició Més per Menorca - EM presenta la candidatura sencera per a les eleccions d'Alaior

L'equip liderat per Isa Allès està format per persones diverses, preparades i amb ganes de fer feina perquè Alaior avanci a favor dels ciutadans i ciutadanes

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit