Maó aprova el Pla municipal de la gestió sostenible de l’aigua

Preveu un conjunt d’actuacions i activitats que permetran reduir la demanda d’aigua, millorar-ne l’eficiència i evitar el deteriorament dels recursos hídrics disponibles en el futur

11/07/2022

El Ple de l’Ajuntament de Maó ha aprovat el Pla de gestió sostenible de l’aigua de Maó, horitzó 2021-2031. La proposta ha estat aprovada per unanimitat.

El citat Pla —que estendrà la seva vigència durant un període de 10 anys, coincidint amb la data final de la vigent concessió— arriba després d’una llarga tramitació (de l’any 2019 ençà) i suposa poder disposar d’una eina imprescindible per a la correcta gestió d’aquest recurs escàs.

Inclou tota la descripció del sistema de subministrament i sanejament, la previsió dels consums i de la demanda, així com la planificació de les mesures a executar, amb les finalitats de garantir el subministrament d’aigua al municipi i de dur a terme una gestió sostenible de tot el cicle —subministrament i sanejament.

A més, el Pla proposa un conjunt d’estratègies i actuacions a executar per millorar i garantir l’abastament d’aigua potable al municipi. Hi ha un total de 60 propostes prioritzades, que s’estructuren en 4 grans línies estratègiques:

1. Alternatives de subministrament, millora del sanejament i obtenció de fonts de garantia
2. Eficiència dels sistemes d’abastament
3. Actuacions per reduir el consum
4. Gestió de les aigües pluvials

L'Ajuntament ja està treballant en les primeres actuacions del Pla, que comporten l’obtenció dels oportuns permisos per a dues noves captacions que permetran garantir el subministrament.

Es tracta d’un document viu i revisable, que s’anirà actualitzant per adaptar-lo a l’evolució del sistema i als resultats obtinguts amb les mesures engegades.

Notícies relacionades

L'Ajuntament des Castell posa en marxa un centre de formació de persones desocupades

L’objectiu és contribuir a la formació i l’ocupabilitat de les persones desocupades

Ciutadella incrementa un 8% el seu pressupost i invertirà 7 milions d’euros a la ciutat

La partida en serveis socials s'incrementa en un 10% i es preveuen quasi 3 milions en el manteniment de la via pública