El Consell donarà fins a 2.160€ per jove per al lloguer d'un habitatge

Només 1,2 joves de cada 10 viuen a una llar independent a l’Estat espanyol

12/06/2022

Només 1,2 joves de cada 10 viuen a una llar independent a l’Estat espanyol, segons dades de l’Observatori de l’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya recollides en l’informe presentat el desembre de 2021.

Per ajudar a satisfer aquesta necessitat bàsica d’emancipació, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports convoca ajuts per a joves que el 2022 compleixen de 18 a 34 anys que necessiten suport per llogar un habitatge per realitzar el seu projecte de vida.

La partida destinada el 2022 a aquests ajuts compta amb 50.000 €, 5.000 € més que l’any anterior.

A partir de l’experiència de l’any passat, quan el Consell Insular va treure la primera convocatòria d’ajuts a joves per llogar un habitatge, s’ha decidit incrementar de 3 a 6 mesos el termini subvencionable, i incrementar de 810 fins a 2.160€ la quantia màxima de l’ajut.

Així, enguany cada jove beneficiari podrà rebre un ajut màxim de 360€ mensuals, fins al màxim de 2.160€, corresponent a fins el 40 % del cost del lloguer mensual de l’habitatge habitual, entre l’1 de gener i l’11 de desembre de 2022, i durant un màxim 6 mesos.
El vicepresident del Consell, Miquel Àngel Maria defensa la necessitat d’intensificar tots els esforços de les administracions públiques, de manera transversal, per facilitar l’accés a l’habitatge dels joves, que és la principal via per a l’emancipació dels joves i la realització del seu projecte de vida. Per Maria, a la tendència alcista del cost de l’habitatge dels darrers anys ara s’hi ha d’afegir l’increment generalitzat dels preus, en especial de l’energia, que ja havia començat abans de la guerra d’Ucraïna i que ara han pujat de manera encara més acusada.

Davant aquest context, Maria considera que les polítiques d’habitatge han de ser la prioritat número u de les administracions públiques, i considera que les ajudes al lloguer dels joves són la via més adequada per atendre les necessitats específiques d’aquest col·lectiu en el moment que han d’accedir al seu primer habitatge independent de la família de procedència.

Per optar a aquests ajuts s’ha de complir un requisit econòmic dels dos següents, el que més convengui a cada jove (vegeu l’increment d’aquests límits en cas de més d’un membre de la unitat familiar):

Opció A: Tenir uns ingressos el 2021 que no superin els 19.771,50 €.

Opció B: Tenir els 3 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud el 2022 uns ingressos que no superin els 4.942,88 €.

El termini de presentació de sol·licituds inicia el dia de la publicació de la convocatòria i les bases en el BOIB i finalitza el 31 de juliol de 2022.

Les despeses s’han de justificar com a data límit l’11 de desembre 2022.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit