El Consell Insular preveu un parc mòbil de 14.000 vehicles elèctrics el 2030

El pla estima que, segons la demanda prevista, seria necessari instal·lar 1300 punts de recàrrega, dels quals 700 (el 50%) serien de titularitat pública amb una inversió necessària de 6,56 milions d'euros

05/06/2022

El Consell Insular de Menorca ha fet públic avui el Pla de Desenvolupament de la Xarxa Pública de Punts de Recàrrega de Vehicles Elèctrics de Menorca, un estudi encarregat per l'administració insular per preveure com ha de ser la infraestructura de càrrega i complir les previsions de creixement de la mobilitat elèctrica en els pròxims anys. Segons l'estudi, serà necessari instal·lar un mínim de 1303 punts de recàrrega en 8 anys per cobrir la demanda el 2030.

La previsió estima que en 2030 un 18% del parc total de vehicles a Menorca serà de vehicle elèctric (VE), uns 14.000 cotxes elèctrics, per la qual cosa la infraestructura haurà de créixer de manera proporcional i multiplicar per 15 el nombre de punts de recàrrega instal·lats actualment a l'illa, que es xifra en 97. El pla estableix que del total de punts necessaris per al 2030 a l'illa, el 50% haurà de ser assumit per l'administració, uns 700 punts de recàrrega públics, per complir així amb la ràtio de 10 VE per punt de càrrega elèctric establert com a objectiu per la UE. El restant 50% seria assumit pel sector privat atenent la forta demanda de VE dels darrers anys i les atractives oportunitats de negoci en el sector.

Segons criteris de població, capacitat turística i grau de disseminació dels nuclis urbans, el pla proposa un programa d'implantació de punts de recàrrega públics.

Inversió i costos del pla
La inversió pública necessària per fer front a aquestes intervencions s'estima en 6,56 milions d'euros (sense IVA), una inversió que es podria abaratir amb el suport del pla MOVES III (-30%) del Govern espanyol, la concentració dels punts de recàrrega pública a centres de mobilitat elèctrica (-40%) o la utilització de subministraments existents (-15%). També al capítol de costos, el pla de manteniment i gestió d'aquesta futura xarxa de punts de recàrrega estima que cada punt tindria un cost anual de 6.000 € en software, manteniment, energia i potència, que es traduiria en 4 milions d'euros anuals per al conjunt de la xarxa. Per sufragar els costos, el pla proposa vendre l'energia a entre 0,2 i 0,3 €/kWh, un preu que permetria un desplaçament de 100 km a un cost de 3,75 € per a un vehicle amb consum 15 kW/100 km.

L'estudi mediambiental del pla conclou que les infraestructures proposades, amb perspectives a l'any 2030, impliquen un estalvi d'emissions de 17.300 tones de CO2 anuals després de la seva implementació, així com una estimació d'estalvi en les emissions de 34.100 kg de NO2 i 6.800 kg de partícules anuals.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit