El Consell Insular aprova la proposició de Llei Menorca Reserva de Biosfera

La proposició va ser defensada pel conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, qui qualifica el dia com a “històric” i afirma que “els menorquins i menorquines estem d’enhorabona”

27/04/2022

El ple extraordinari celebrat dilluns al Consell Insular de Menorca va aprovar la proposició de Llei Menorca Reserva de Biosfera. Gràcies a aquesta norma, la Reserva de Biosfera assolirà tota la dimensió necessària per fer compatible la preservació del territori amb l’activitat humana, alhora que potenciarà la diversificació econòmica de l’illa.

El conseller de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, Josep Juaneda, expressa que “La data d’avui marca una fita històrica per Menorca que suposarà la gestió diferenciada i transversal de tots els àmbits de la societat menorquina” i afegeix que “la llei que hem aprovat vol assegurar que la declaració de Reserva de Biosfera no sigui només un distintiu o un segell ambiental, sinó que, amb la dotació de recursos econòmics suficient, puguem fer una gestió diferenciada de Menorca impulsant la innovació del sector primari, una mobilitat sostenible, la diversificació econòmica i la gestió de problemes com la massificació, així com assumir noves competències”.

Un dels objectius de la proposta de llei aprovada és enfortir la capacitat d’intervenció i de decisió del Consell Insular de Menorca en la gestió de matèries que afecten els interessos de Menorca. Així, el Consell Insular de Menorca assumirà en un futur funcions executives i de gestió sobre monts i aprofitaments forestals, vies pecuàries i pastures i sobre recursos i aprofitaments hidràulics, canals i regadius i règim general d’aigües, matèries que s’esmenten expressament a l’art. 71.1 i 2 EAIB. També ha d'assumir les funcions executives i de gestió sobre matèries tals com espais naturals protegits i biodiversitat, activitats recreatives en aigües interiors, abocaments industrials i contaminats, educació per a la sostenibilitat, etc.

Per altra banda, té per finalitat integrar els principis de la Reserva de Biosfera en la majoria de polítiques sectorials i disposar d’un marc específic que permeti dur a terme una gestió insular i diferenciada de la sostenibilitat.

Amb aquesta llei es preveu consolidar l’agricultura, ramaderia, pesca com a sectors estratègics per l’economia de Menorca, garantir el benestar i qualitat de vida dels professionals i les seves famílies que, en moments com els que vivim, podem veure les dificultats que tenen per sobreviure davant el context actual. 

Finalment, la llei també preveu que, a partir d’un mecanisme especial de finançament, Menorca podrà comptar amb els recursos econòmics necessaris per cobrir amb els costos econòmics i socials derivats de la condició de Menorca Reserva de Biosfera. Entre d’altres, permetrà finançar costos derivats de les accions dels Plans d’Acció de la Reserva i de l’Estratègia Menorca 2030

El finançament de mínim 5 milions d’euros, independent dels que puguin arribar pel traspàs o delegació de competències, ha de permetre gestionar Menorca d’una manera diferenciada i permetre fer polítiques coherents amb el model de societat que volem.

El conseller Juaneda agraeix la bona predisposició de les formacions polítiques que conformen l'equip de govern per aconseguir un document coherent amb els valors de Menorca com a Reserva de Biosfera, així com  les aportacions rebudes per part dels partits de l’oposició.

Notícies relacionades

Proposam que el Consell col·labori amb els ajuntaments per a contractar professionals d'esports

El partit menorquinista defensa que amb la contractació d'aquests professionals els ajuntaments podran oferir una millora dels serveis i un major acompanyament als clubs

Més per Menorca proposa activar un programa d'atenció psicològica per a infants i joves

El partit menorquinista ha enregistrat una proposta al ple perquè el Consell Insular garanteixi assistència immediata als infants i joves de Menorca que pateixen un trastorn de salut mental

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit