Eixigim al Govern recuperar el cribratge del càncer de colon a l’illa en un mes

31/03/2022

Els menorquinistes volen, en primer lloc, que en el termini màxim d’un mes es torni a posar en marxa la primera fase del cribratge. Al respecte, la diputada Patrícia Font ha explicat que són proves de laboratori per a les quals no faria falta un especialista i que la raó per la que no es fa ni tan sols la aquesta prova farmacològica sembla òbvia: «Com que no hi ha metges suficients per atendre els pacients després d’haver-se fet aquesta prova, s’elimina la prova i així es crea la falsa realitat de menys llista d’espera per a visita amb els especialistes», ha indicat.

En segon lloc, i com que la segona fase sí que depèn de la presència de més digestòlegs (l’hospital Mateu Orfila n’ha perdut dos el darrer anys) Més per Menorca proposa derivar qualsevol persona que presenti algun risc arran de la primera prova, bé a Son Espases, bé a altres hospitals públics de Mallorca o, fins i tot, a clíniques privades de Menorca que disposin de digestologia i que concertin el servei amb l’IB-Salut.

En quasevol cas, el partit introdueix més punts a la proposició no de llei amb una visió a mitjà termini. Un d’ells és que el Govern estableixi un sistema en la cobertura de places d’especialistes de l’IB-Salut pel qual «no es puguin cobrir noves places en hospitals mentre hi hagi altres hospitals o àrees de salut amb percentatges de cobertura de places d’especialistes inferiors al percentatge de cobertura del primer, respecte de les places dotades per a cada hospital o àrea de salut».

Així mateix, els menorquinistes entenen que la problemàtica del cribratge del càncer de còlon respon a una manca d’especialistes a l’Hospital Mateu Orfila, demanen al Govern de les Illes a negociar, amb els sindicats «un increment suficient dels complements salarials per insularitat de tots els metges i infermers de l’IB-Salut, que permeti fidelitzar el personal sanitari a les Illes Balears».

Finalment, Més per Menorca també demana la implicació del Govern d’Espanya: proposa que el Govern renegociï «l’import corresponent a la transferència de la competència de sanitat, per tal que aquesta cobreixi també els increments dels complements salarials per insularitat» i «totes aquelles mesures necessàries per fidelitzar el personal sanitari a les Illes».

La diputada Patrícia Font ha explicat que la manca d’especialistes a Menorca «està tendint a cronificar-se i a empitjorar» i  ha criticat que els menorquins quedin exclosos d’un programa en el qual el Govern de les Illes, amb els impostos de tots, ha invertit 882.000 euros».

 «Aquesta situació representa, a més d’una amenaça per a la salut dels menorquins, un greuge comparatiu i mostra la necessitat i la urgència d’impulsar mesures per fidelitzar els metges especialistes a Menorca en concret, i a les Illes Balears en general; així com la insuficiència dels actuals complements salarials per insularitat que perceben els professionals sanitaris», ha afegit Font.

Notícies relacionades

Proposam suprimir l'IVA al transport de mercaderies

Altres territoris insulars, com Canàries o Malta, tenen l’IVA reduït o no en paguen .

Més per Menorca exigeix que les oposicions docents es puguin fer a totes les illes

Demanam la compareixença del conseller Martí March a la Diputació Permanent del Parlament

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit