Proposam una bateria de mesures per minimitzar les conseqüències de la guerra d’Ucraïna

Apostam per agilitzar la instal·lació d’autoconsum i augmentar-ne els ajuts, impulsar l’estalvi energètic, potenciar el transport públic, fomentar el sector primari i afavorir la vida dels joves

20/03/2022

La guerra a Ucraïna està provocant una de les crisis socials i humanitàries més importants des de la II Guerra Mundial. Per una banda, els milers de persones que ja han perdut la vida en el conflicte armat, per l'altra, les famílies senceres que veuen el seu futur trencat per haver de fer front a situacions de màxima emergència. 

A més, aquest conflicte està provocant unes conseqüències econòmiques i de manca de recursos naturals d'abast mundial. Per un banda, l'escalada dels preus en l'energia, ja que la Unió Europea depèn de Rússia per al subministrament d'energia, concretament importa el 41% del gas natural i el 27% del petroli que consumeix.  Per l’altra, en el terreny agroalimentari hi haurà afectacions en el mercat del blat, el blat de moro o la civada. El 35% dels cereals que entren a la UE provenen d'Ucraïna i el primer exportador de blat a nivell mundial és Rússia.

Segons el portaveu de Més per Menorca, Josep Juaneda, “aquestes conseqüències tindran un gran impacte en l'economia dels menorquins i menorquines” i afirma que “tot i que Menorca està avançant cap a les energies renovables, en aquests moments es fa més evident la necessitat de prendre decisions que accelerin aquesta transició energètica”.

A més, aquest impacte no serà igual per a tota la societat. Com en totes les crisis, els sectors i col·lectius més vulnerables patiran més que aquelles persones i famílies que tenen marge per suportar un increment de despesa per la puja de preus de béns de consum essencials. Juaneda manifesta que “les administracions tenen l'obligació en aquests moments d'articular una resposta preferent a les necessitats dels sectors en risc d'exclusió, i al mateix temps adoptar decisions que reforcin la resiliència de tota la nostra societat, minimitzant l'impacte negatiu d'aquesta crisi, i avançant el canvi global de model productiu que necessitam”.

És per tots aquests motius que Més per Menorca proposa una bateria de mesures a totes les administracions públiques perquè siguin incloses en els seus plans de xoc per front a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Posam damunt la taula accions i iniciatives que, en total coherència amb el model de societat que volem per la Menorca com a Reserva de Biosfera, ajudaran a minimitzar els efectes en l'economia dels menorquins i menorquines:

 1. Mesures per agilitzar la burocràcia per a la instal·lació d’autoconsum:

 • Habilitar finestreta única de tramitació i que aquesta inclogui la comunicació prèvia d'inici d'obres als ajuntaments corresponents, així com la liquidació de les taxes corresponents.

 

 1. Mesures per augmentar els ajuts per a l’autoconsum:

 • Demanar a Govern de les Illes Balears que augmenti el percentatge de l'ajut per instal·lar autoconsum fins al 75% del cost o, si no fos possible per limitacions de directives europees, que habiliti préstecs a interès 0, a retornar en 15 anys, fins al 100% de la inversió necessària.

 • Demanar al Govern de les Illes Balears que pagui l'ajut a la bestreta.

 • Fomentar les comunitats d'energies renovables i les comunitats energètiques locals, amb línies d'ajudes i finançament específiques.

 • Instar als ajuntaments a ampliar les bonificacions fiscals de l'IBI a les llars i edificis que participin en Comunitats Energètiques Locals.

 • Instar al Govern de l'Estat que desenvolupi la figura de l'agregador energètic.

 

 1. Mesures per a l’estalvi energètic:

 • Potenciar la figura del gestor energètic a les administracions públiques, reforçant-la amb responsables energètics d'edifici, àrees o departaments, amb l'objectiu de tenir un control més detallat del comportament energètic de les edificacions i de l'aplicació de les mesures d'estalvi que s'adoptin. Els gestors energètics haurien de tenir definides les seves funcions, amb capacitat executiva i amb prioritats clares i vinculants quant a les decisions que puguin adoptar per reduir la despesa energètica.

 • Fomentar en les administracions locals la contractació conjunta d'energia: electricitat i combustibles (gas, propà, benzina, dièsel).

 

 1. Mesures per ajudar al transport públic:

 • Proposta de revisar les freqüències en aquelles línies que tenen un major índex d'ocupació per tal d'adaptar-se a les necessitats reals de les persones usuàries (estudiants, pensionistes, persones amb mobilitat reduïda, etc) Les línies afectades podrien ser: L01 (Ciutadella - Maó) i la L02 (Maó - Es Castell).

 • Estudiar la possibilitat d'incorporar al servei noves línies que facilitin els desplaçaments entre diferents punts de l'illa.

 • Assolir una major eficiència en els recorreguts de les línies actuals. D'aquesta manera, amb l'ajuda de la tecnologia, es proposa habilitar aplicacions mòbils que permetin realitzar servei a la demanda. L'impacte d'aquests tipus de mesures és altament beneficiós: reducció d'emissions de gasos contaminants, major eficiència del servei, servei més personalitzat, menor pressió de vehicles sobre la via, important reducció dels costos.

 • Incorporació d'un sistema tarifari integrat que bonifiqui a les persones usuàries del transport públic i sigui més just amb el cost dels trajectes duts a terme. Aquesta mesura es proposa a mitjà termini. A curt termini es proposa reduir el cost dels abonaments actuals, a fi i efecte de fidelitzar i incentivar l'ús del transport públic a preus més assequibles.

 • Posada en marxa d'accions destinades a facilitar l'accessibilitat a totes les persones amb algun tipus de discapacitat: auditiva, visual, cognitiva, física, etc Adaptació de les parades, millores en la cartelleria, possibilitat de facilitar l'accés a aplicacions que permetin un fàcil guiatge, etc

 • Posada en marxa de plans, juntament amb empreses, per afavorir el desplaçament dels treballadors i treballadores amb bici elèctrica. En aquest sentit, es proposa l'adquisició, per part de l'administració de bicis elèctriques destinades a impulsar aquests plans.

 

 1. Mesures a favor del sector primari:

 • Incloure una línia nova de forma extraordinària per donar ajuts a foment de la producció de producte local.

 • Exigir al Govern de les Illes Balears la convocatòria de la Mesa del producte local per concretar mesures dirigides a incrementar la compra del producte agrari, ramader i pesquer de les Illes Balears per part del sector turístic, la indústria alimentària i el sector del comerç de les Illes Balears, i que prevegi els instruments adequats de suport econòmic adients.

 • Desenvolupar accions de formació, assessorament i ajut en materials bàsics per la implantació de tractament de terres amb sistema keyline, que permet frenar la pèrdua de sòl fèrtil per erosió a la vegada que augmenta molt la captura i infiltració d'aigua de pluja sobre el terreny i sobre els aqüífers. De la mateixa manera, formació en pasturatge dirigit, acompanyat d'assessorament posterior i adquisició de materials bàsics. Aquest pasturatge activa el creixement de la pastura sense necessitat de sembrar ni de tirar-hi adobs.

 

 1. Mesures a favor dels joves:

 • Reforçar els ajuts públics a l'habitatge de lloguer per a joves, per afavorir les seves possibilitats d'emancipació en un context d'inflació.

 • Demanar al Govern de l'Estat que elimini la incompatibilitat del bo jove de lloguer amb les ajudes a l'habitatge jove, per tal que siguin compatibles amb ajudes al lloguer de les altres administracions públiques.

Notícies relacionades

Josep Juaneda, nou coordinador general de Més per Menorca

“Treballarem perquè el 2027 la papereta de Més per Menorca sigui la de la majoria dels menorquins i menorquines”, ha assegurat Juaneda

Més per Menorca celebra la Diada del Poble de Menorca amb gran ambient festiu i reivindicatiu

Els menorquinistes mostren la seva indignació davant un govern del Consell Insular “teledirigit des de Mallorca, sense lideratge ni autonomia”

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit