L’Entesa des Mercadal i Fornells reclama diverses millores per a Ses Salines

Presenta una moció perquè l'Ajuntament hi solucioni la manca d'aparcament o el mal estat de les voreres

28/11/2021

A través d’aquesta moció, l’Entesa denuncia els principals problemes que pateixen els residents de Ses Salines, com ara la manca d’aparcament o el mal estat de les voreres. A la zona marítima també hi ha cada any nombroses barques abandonades. A més, a aquesta zona no compta amb cap parc infantil.

L’Ajuntament és responsable de la major part d’aquestes deficiències i ha de posar-se a treballar per resoldre-les amb el màxim consens amb els residents de Ses Salines.

Com administració local, l’Ajuntament ha de sol·licitar a les altres administracions actuar de forma conjunta per a la millora de diversos aspectes referents a la zona marítima, en el cas de Costes, o les millores en els accessos des de la carretera des Mercadal a Fornells, en el cas del Consell Insular. 
 

El principal problema és la manca d’aparcament i en aquest aspecte l’Ajuntament no hi fa res des fa molts anys. L’’Avanç Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat el 2012, preveu una zona d’aparcament per a Ses Salines a l’altra banda de la carretera, però des de la seva aprovació els diversos equips de govern municipals no han fet cap més actuació per resoldre aquest problema. De moment, per fer possible aquest equipament s’ha d’esperar a l’aprovació definitiva de la modificació del PTI i a la posterior aprovació del PGOU des Mercadal.

Des de l’Entesa pensam que és hora de solucionar aquesta qüestió i analitzar les possibles alternatives a l’aparcament previst en l’Avanç Pla General per habilitar una zona d’aparcament, encara que sigui provisional. 

Altres millores que es proposen des de l’Entesa són: 

  • Incrementar el manteniment per reduir la sensació d’abandonament i brutícia que tenen els seus residents actualment.

  • Incrementar la vigilància de les vies urbanes per reduir els vehicles aparcats sobre línia groga i determinar les millores necessàries en relació a l’estat de l’asfalt, les voreres i les lluminàries dels carrers 

  • Estudiar la possibilitat d’instal·lar un petit parc infantil a la zona de la platja, amb el vist i plau de Costes. 

  • Millorar la zona de connexió del carril bici amb la zona urbana de Ses Salines, amb el vist i plau del Consell Insular, i perllongar-lo fins a l’entrada de Ses Salines per millorar la seguretat dels seus usuaris.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE