Ciutadella posa en marxa el programa «A Prop» per combatre la soledat involuntària dels més majors

S’estableix una xarxa comunitària de radars als barris de la ciutat que, amb una mirada sensible i respectuosa, estiguin atents a la dinàmica diària de les persones grans del seu entorn més proper

23/10/2021

L’Ajuntament de Ciutadella posa en marxa un programa per detectar i ajudar a persones grans que pateixen soledat. Amb aquesta iniciativa, es pretén estar més a prop de les persones grans que viuen en soledat involuntària i/o aïllament, en situacions de risc i vulnerabilitat que perjudiquen els hábits de la vida dìaria i la seva qualitat de vida.

A través d’aquest programa, s’estableix una xarxa comunitària de radars als barris de la ciutat que, amb una mirada sensible i respectuosa, estiguin atents a la dinàmica diària de les persones grans del seu entorn més proper. En cas de detectar alguna situació que es consideri problemàtica, s’ha d’avisar a Serveis Socials, que faran una visita a domicili per detectar les necessitats d’aquella persona. En coordinació amb les entitats socials del municipi es decidirà com actuar, i s’activaran els recursos i/o serveis d’atenció necessaris.

Quines són les persones que podrien necessitar l’ajut d’aquest programa?

- Persones grans que viuen soles.

- Persones que manifesten pors i/o inquietuds.

- Persones amb manca de recursos personals i socials.

- Persones amb mala alimentació o higiene.

- Persones amb problemes de salut mental o deteriorament cognitiu.

- Persones vulnerables davant estafes o robatoris.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE