Més per Menorca proposa que els presidents dels consells convoquin les eleccions insulars

La formació menorquinista presenta al·legacions a l’avantprojecte de Llei de Govern en el qual també demana reduir al màxim els càrrecs ‘polítics’ de l’Executiu balear a les Illes menors

08/08/2017

Més per Menorca ha presentat diverses al·legacions a l’avantprojecte de la Llei de Govern que l’Executiu balear està preparant en aquest moments. La formació menorquinista pretén fer més real la capacitat d’autogovern de cadascuna de les illes i ha presentat diverses al·legacions en l’elaboració d’aquesta llei que encara no ha passat el tràmit parlamentari i, per tant, no s’hi escauen encara esmenes.

Les dues principals consideracions que fa Més per Menorca a la nova Llei de Govern són per una banda atribuir més competències als presidents dels consells insulars.

- Hi ha dues al·legacions destacables:

- Una al·legació proposa modificar la llei electoral dels consells insulars perquè la convocatòria d’eleccions als consells pugui ser feta a través d’un decret dels respectius presidentes dels consells, i no pel president del Govern de les Illes Balears, tal i com està establert ara mateix.

Seria, en aquest cas, canviar l’article 1.1. Així, on abans deia del president de la comunitat autònoma, hauria de dir “dels president s dels consells insulars”, d’acord amb les condicions i els terminis establerts en l’article 42.3 de la Llei Orgànica del règim electoral general.  La data de les eleccions insulars ha de coincidir en tot cas amb la de les municipals.

La llei que s’elabora actualment manté que la convocatòria la faci el president del Govern balear, la qual cosa es demana que es canviï a favor dels presidents insulars.

-La segona al·legació a destacar que presenta Més per Menorca és que siguin reduïts al màxim els càrrecs territorials delegats del Govern de les Illes Balears, tant pel que fa a cadascuna de les Illes com en organismes de fora de l’arxipèlag. És, sobretot, per evitar la duplicitat d’aquestes funcions, que van proliferar en l’època de Jaume Matas, i també, si es considera adient una delegació territorial, evitar que siguin càrrecs ‘polítics’ i  sí personal funcionarial.

Cal recordar que entre les competències a les qual es refereix el títol III de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, hi ha les de poder crear òrgans o unitats administratives que funcionalment actuïn a una o vàries illes de la comunitat autònoma, o que actuïn fora del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per açò, en aquesta competència reclama que s’exceptuïn les que són pròpies dels consells insulars, les que hagin estat transferides o les que s’hagi assumit en un àmbit territorial la funció executiva o de gestió. Per altra banda Més per Menorca proposa que “en cas cap emperò aquestes seus i oficines siguin dirigides per alts càrrecs territorials, sinó que siguin gestionades d'acord amb la l'estructura administrativa de la conselleria corresponent”.

 

Notícies relacionades

El PP no es pronuncia sobre la remoció de Le Senne, però vol la seva sortida per interès partidista

Els grups de l'oposició veuen que la fixació del 7 d’agost per celebrar la Diputació Permanent com l’inici del compte enrere per fer fora Gabriel Le Senne com a president del Parlament

Més per Menorca proposa incrementar l’ecotaxa i que el GOIB no destini doblers a fires turístiques

Els menorquinistes presenten una moció al Parlament amb mesures per posar més límits a la massificació turística

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit