Francesca Gomis presenta la proposta per pacificar el Camí de Ses Barraques de Sant Lluís

Aquest primer esborrany planteja que el tram de la via que discorre per sòl urbà sigui d’un únic sentit i s’habiliti un espai segur per a peatons i ciclistes

15/10/2021

La consellera de Mobilitat, Francesca Gomis, ha presentat la proposta per pacificar el Camí de Ses Barraques, que discorre entre el polígon empresarial de Sant Lluís i l’Avinguda de La Pau. Aquesta iniciativa dona resposta a una reivindicació històrica dels residents de la zona, que veuen com actualment els vehicles que circulen en doble sentit passen molt a prop de les seves cases degut a les dimensions reduïdes del vial, que no permeten la circulació segura de dos cotxes a la vegada.

La primera part de la proposta preveu la construcció d’una rotonda a l’enllaç entre el polígon industrial, la carretera cap a Es Castell i el Camí de Ses Barraques. Aquesta actuació es troba ja en fase de contractació al Consell de Menorca, després que s’hagi superat ja la tramitació administrativa per habilitar els terrenys necessaris.

Des d’aquesta rotonda, la carretera mantindria el doble sentit de circulació en tot el tram que discorre dins sòl rústic. A l’entrada de les Bodegues Binifadet s'habilitarà un espai per a ordenar l’entrada i sortida de vehicles, i una mica més endavant la via passaria a ser d’un únic sentit de circulació, en direcció Sant Lluís. Des d’aquest punt i fins a l’Avinguda de La Pau, es delimitarà un espai per als vehicles i un altre per a peatons i ciclistes. En el punt en què el Camí de Ses Barraques coincideix amb l’Avinguda de La Pau es construiria una nova rotonda, que aportaria major seguretat per a la circulació rodada.

El projecte ha estat presentat als residents de la zona, i resta obert als suggeriments que es puguin rebre, tot respectant l’objectiu principal d’aquesta iniciativa, que és el de pacificar la via i donar major seguretat a vehicles, ciclistes, peatons i, sobretot, als residents de la zona.

La inversió prevista per a fer realitat aquesta actuació és d’aproximadament 500.000 d’euros.

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”