El Consorci de Residus i Energia treballa per implantar la recollida porta a porta a tota Menorca

Josep Juaneda: "Volem assolir un percentatge de recollida separada molt més elevat que l'actual, d'aquesta manera complirem amb la normativa europea i, el més important, minimitzarem la quantitat de residus que acaben a l'abocador"

06/10/2021

El Consorci de Residus i Energia de Menorca inicia la contractació de la documentació necessària per al dimensionament del servei de recollida separada de residus, mitjançant un sistema porta a porta, en els municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís

Les prestacions que engloben l’objecte del contracte són la recopilació d’informació, treball de camp i elaboració de la documentació necessària per al dimensionament del serveis de recollida separada, de forma que es dissenyin les rutes, els recursos humans i materials més convenients per a prestar els serveis en aquests sis municipis.

Tal com afirma el Director Insular de Medi Ambient del Consell Insular, Esteve Barceló, “mitjançant aquests estudis es determinarà el nombre de contractes de recollida separada necessaris per a desenvolupar la prestació de manera que s’optimitzin els serveis tant tècnicament com econòmicament, tenint en compte les dates de finalització dels vigents contractes de recollida de residus a cadascun dels municipis”.

D’aquesta manera, es podran definir diferents contractes de recollida separada que agrupin els municipis per proximitat geogràfica i/o optimització de mitjans.

El valor estimat del contracte, amb una durada prevista de 2 anys, a comptar a partir de la data de signatura del mateix i fins que s’aprovi l’expedient de contractació de la recollida separada mitjançant un sistema porta a porta dels 6 municipis és de 29.693,86 € (IVA exclòs), 35.929,57 € (IVA inclòs).

Actualment es troben en fase d’avaluació d’ofertes el servei públic de recollida de residus porta a porta als municipis de Maó i Es Castell, amb una durada prevista de 8 anys i el servei públic de recollida de residus de les fraccions paper-cartó, vidre, envasos lleugers i matèria orgànica en els municipis de Ciutadella, Ferreries, Es Migjorn Gran, Es Mercadal, Alaior i Sant Lluís preveu la recollida separada d’aquestes quatre fraccions mitjançant un sistema de recollida amb contenidors a la via pública, amb una durada prevista de 2 anys. S’espera la seva adjudicació durant aquest darrer trimestre de 2021.

El termini de presentació d’ofertes finalitza el proper 25 d’octubre.

Notícies relacionades

Més per Menorca avisa que el pressupost del Consell desmantella el departament d’Habitatge

Els menorquinistes demanen que Vilafranca no retalli un 60% del pressupost en Habitatge

El pressupost del Consell no dóna resposta a les necessitats dels menorquins i menorquines

Elimina la gratuïtat del transport públic i fomenta la massificació turística

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit