El Consell oferta diferents projectes relacionats amb el patrimoni d'acord amb el Rescat Cultural

El paquet de mesures compta amb una inversió de 24.000 euros, un 20% més que l’any anterior

17/09/2021

El Consell Insular de Menorca treu una oferta per a l’execució de diferents projectes relacionats amb el sector del patrimoni d’acord i en compliment del Rescat Cultural 2021.

Una partida que es destinarà a l’execució de projectes proposats pel Departament de Cultura, segons les necessitats i prioritats d’actuació actuals dels diferents serveis, principalment de Patrimoni Històric.

L’objectiu de l’oferta és fomentar la conservació, investigació, catalogació, restauració i difusió del patrimoni històric menorquí. Cada un d’ells està valorat en un màxim de 2.000 euros (IVA inclòs), i s’adjudicarà per lliure concurrència.

El llistat de temes com a objecte de contractació per part del departament de Cultura són els següents:

1. Elaboració de la fotogrametria de la naveta funerària de Torre Llissar Vell (cova de Ses Rates Pinyades), ja que el monument es troba en greu risc de col·lapse i és prioritari documentar al màxim el seu estat actual.

2. Elaboració d’una cronologia històrica de fotògrafs professionals de Menorca dels darrers 150 anys, amb referències de les dates de la seva dedicació i tipus de procediments fotogràfics i formats que van treballar per tal de facilitar les feines posteriors, per exemple, d’identificació i documentació dels fons rebuts a l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca-CIM (AISM).

3. Ampliació de l’APP de visites al jaciment arqueològic de Torre d’en Galmés, aportant nous idiomes (castellà, francès i anglès) a l’itinerari ja establert per tal de millorar la guia i augmentar el seu nombre d’usuaris.

4. Elaboració d’un primer inventari de barques d’interès històric, d’una antiguitat superior als 50 anys, d’acord amb el model de fitxa que lliurarà el Servei de Patrimoni Històric.

5. Elaboració d’un inventari sobre el patrimoni material aparellat de les barques de vela llatina, i dels portadors de mestres d’aixa, recollint tota la informació necessària per a documentar el coneixement i tècniques vinculades amb aquest patrimoni, d’acord amb el model de fitxa que lliurarà el Servei de Patrimoni Històric.

6. Estudi sobre una part de la documentació del fons Làdico (10 llibres de comptabilitat Làdico-Hermanos) de recent incorporació i dipositada a l'Arxiu Històric del CIM, amb un tractament arxivístic seguint la norma ISAD (G) i un tractament de catàleg.

7. Realització d’un inventari de l'estat físic del Fons Antic de la Biblioteca Pública de Maó (2000 llibres), seguint les directrius de la direcció de la Biblioteca, per tal d’assegurar la seva conservació i poder dur a terme futures actuacions de preservació i restauració.

8. Actualització de la bibliografia general i específica del web de Menorca Talaiòtica (www.menorcatalaiotica.info), i creació d’enllaços de totes les referències bibliogràfiques que es puguin trobar a internet.

9. Projecte de delimitació dels jaciments i entorns de protecció de la mina de coure de Sa Mitja Lluna (Illa d’en Colom, Maó), coves funeràries de Biniadrís (Alaior), cova funerària des Pas (Ferreries), i la naveta funerària de Tot Lluquet (Ciutadella), recopilant tota la documentació necessària per identificar els propietaris i delimitar cada una de les zones monumentals i els seus entorns de protecció d’acord amb les «Instrucciones para la defensa de los sitios arqueológicos».

10. Proposta d’estudi arqueomètric de cinc peces de marbre del fons del Museu de Menorca - que inclogui l’autòpsia de les peces, mostreig, preparació de les làmines primes, polverització de mostres per l’anàlisi isotòpic, realització de l’anàlisi arqueomètric de microscòpia òptica, catodoluminescència, EDC i isòtops -, amb l’objectiu d’esbrinar l’origen del marbre, funció i cronologia.

11. Proposta d’estudi del fons etnològic del Museu de Menorca per a completar la informació de 40 peces preseleccionades per la direcció del museu, i catalogant-les seguint les indicacions i format de fitxa facilitada per aquesta institució.

12. Tractament arxivístic (seguint la norma ISAD (G) i tractament de catàleg de la sèrie de genealogies del fons/arxiu personal del Sr. Fernando Martí Camps, dipositat a l’Ajuntament de Ciutadella, compost per 8 arxivadors amb expedients d’unitats simples i compostes.

Les empreses o persones professionals que estiguin interessades, poden presentar la seva proposta al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca fins a 25 dies naturals a partir de la publicació al tauler d’anuncis, comptant el dia de publicació.

Es pot demanar més informació al Departament de Cultura a través del correu electrònic rescatculturalmenorca@cime.es i simon.gornes@cime.es o bé al telèfon 971 36 07 93.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit