El Consell inicia la restauració de la Torre de Rambla a fi de garantir la seva conservació

L'objectiu principal del projecte és detenir el procés de degradació, consolidar-ne els elements estructurals i que es vegi tal com ha arribat a nosaltres actualment, a fi d'evitar que es perdin de manera irremeiable alguns elements constructius

10/09/2021

La torre de defensa costanera, construïda entre 1799 i 1802 en el darrer període britànic, es tracta d'un Bé d’Interès Cultural (BIC) de titularitat pública, que pertany a la Demarcació de Costes, i està situada dins el Parc Natural de l'Albufera des Grau. Constitueix una fita paisatgística important en una de les zones més emblemàtiques de l'illa.

L'objectiu principal del projecte és detenir el procés de degradació, consolidar-ne els elements estructurals i que es vegi tal com ha arribat a nosaltres actualment, a fi d'evitar que es perdin de manera irremeiable alguns elements constructius. L'efecte, per tant, és garantir les condicions de seguretat i estabilitat necessàries per a un ús museístic exterior i de valor paisatgístic.

D’aquesta manera es repararan totes les interrupcions en el recorregut exterior de la torre provocades per la caiguda d'elements, per tal que el parament no es debiliti més. Es recuperaran totes les pedres possibles a fi de recol·locar-les a l'edifici, mentre que la resta d'espais entre pedres es consolidarà amb un morter de calç i eco putzolana. Es treballarà de manera gairebé artesanal, però amb la garantia de paralitzar els processos de degradació i de millorar la resistència de la pell de la torre.

Se'n farà un seguiment d’arqueologia vertical i de les actuacions sobre el sòl, sobretot en la neteja de la cisterna, que es durà a terme amb procediments manuals. El mateix procediment s'utilitzarà en la resta de paviments. També s’elaborarà la documentació 3D de tot el procés i es comptarà també amb l’assessorament d’una restauradora. Es tracta d'una obra de molt baix impacte ambiental i totalment compatible amb la classificació del terreny on s'ubica, sense que provoqui cap interferència en els processos biològics de la zona, i les mesures que proposa el mateix projecte seran suficients per evitar qualsevol impacte.

El director de l’obra és l'arquitecte Miquel Àngel Apesteguía, mentre que Joan Camps és l’arquitecte tècnic director d’execució de l’obra i coordinador de seguretat i salut. L’arqueòleg encarregat del seguiment arqueològic és Bruno Parés i la restauradora Sílvia Soler.

Aquestes primeres setmanes de setembre es treballa en les tasques de desenrunament i apilament de material.

De la mateixa manera que la Torre de Sanitja, la rehabilitació de la qual va cloure fa pocs mesos amb el seguiment del departament de Serveis Generals i del Servei de Patrimoni Històric del Consell Insular de Menorca, la Torre de Rambla s’inclou a les denominades “Torres Martello”.

El termini d’execució previst per a l'execució del contracte és de nou mesos. Aquest projecte és finançat per l’Impost de Turisme Sostenible del Govern de les Illes Balears.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit