Menorca aprova el seu reglament de protecció del medi nocturn

Josep Juaneda: "Menorca és, una vegada més, capdavantera en l’aplicació de normativa per protegir el nostre entorn. Reafirmam el compromís de l'illa en la lluita contra el canvi climàtic reduint el consum d'energia per l'enllumenat"

30/07/2021

Ahir dimarts, es va publicar al BOIB el Reglament, que concreta i desplega la Llei 3/2005 de 20 d'abril, de protecció del medi nocturn a les Illes Balears, i que fou aprovat al Ple del Consell Insular de dia 21 de juny. 

L’objectiu d’aquest reglament és regular a l’illa de Menorca les instal·lacions i els aparells d'enllumenament exterior i interior, pel que fa a la contaminació lumínica que poden produir i a la seva eficiència energètica. És, per tant, l’eina que ha de permetre a la societat menorquina minimitzar la contaminació lumínica i vetllar per la preservació de l’entorn i el paisatge nocturn.

Segons l’exposició de motius del reglament «possibilitarà contemplar un cel nocturn ple d’estels, sentir l'abraçada de la Via Làctica, i esglaiar-se amb la immensitat de punts brillants que habiten en la foscor de la nit [...], evitarà que la resplendor de la llum artificial privi de l’experiència de gaudir del sentiment de la petitesa humana sota el mantell estelat».

Fa 28 anys de la declaració de l'illa de Menorca com a Reserva de Biosfera per part de la UNESCO, i en fa dos que vam assumir els principis de la «Declaració en defensa del cel nocturn i el dret a la llum de les estrelles» promulgada a l’illa de La Palma el 2007. També el 2019 va culminar el procés d’obtenció per a Menorca de la doble certificació de Reserva i Destinació Turística Starlight. Per aquest motiu, i per assegurar que l’illa precisa de la màxima protecció ambiental durant el dia i la nit, i la necessitat de visibilitzar i preservar la qualitat del cel nocturn com a patrimoni natural, cultural i científic, es va trobar oportú, acompanyar aquest procés de certificació d’un desenvolupament reglamentari per a l’illa Menorca que també assegurés a llarg termini la protecció del seu medi nocturn.

Dos anys després de la declaració Starlight aprovam un instrument que pretén assegurar sobre una base sòlida la continuïtat de les condicions que ens fan ser mereixedors d’aquest reconeixement. Per tant, el reglament permet traslladar a la realitat de Menorca la normativa en matèria d’enllumenat i les millors tècniques disponibles avui dia en matèria d’enllumenat, així com les disposicions de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, les quals han de ser tingudes en compte pel que fa a l’eficiència energètica.

Principals mesures que introdueix el reglament

• Mapa de zonificació
S’haurà d’aprovar un mapa de zonificació de Menorca, diferenciant en 4 zones i una subzona (els anomenats «oasis de foscor» que es determinaran en funció de la seva vulnerabilitat a la contaminació lumínica, i el seu grau de protecció. Els «oasis de foscor», o subzones E0, són les àrees on els valors de qualitat del cel coincideixin amb els nivells més alt, seran punts de referència.

Quedarà prohibida la il·luminació artificial de platges, cales i costes, a excepció de les integrades funcionalment dins nuclis de població. Queda també prohibida la il·luminació amb finalitats estètiques d’espais naturals.

• Creació del servei de prevenció i control de la Contaminació lumínica
Amb l’aprovació del reglament es crea el servei, i es disposa que hi ha un termini màxim de 8 mesos per disposar de tots els recursos humans i tècnics necessaris per a que estigui plenament operatiu. El servei, que estarà format per un tècnic especialitzat i un administratiu a temps parcial, dependrà del Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient. El servei tindrà com a objecte principal l’aplicació de les mesures previstes al reglament.

• Establiment dels nivells d’il·luminació i les característiques específiques de les instal·lacions
S’estableixen els nivells màxims de llum per a cadascun dels usos, per exemple, enllumenat viari, enllumenat ornamental, enllumenat exterior industrial... valors màxims de luminància mitjana, la llum intrusa, etc.

• Condicions de funcionament horari
S’estableix la possibilitat d’adequar els nivells d’il·luminació a les necessitats de l’època de l’any, segons l’afluència de visitants. Es defineix, l’horari nocturn com el que va de les 22h fins a la sortida del sol. Dins aquest horari és obligada la regulació de flux. També s’hi estableixen les condicions per a períodes i festivitats especials, com el període nadalenc o les festivitats locals.

• Plans d’adequació de les instal·lacions d’enllumenat existents
Per a cada municipi s’haurà d’elaborar un pla d’adequació del seu enllumenat públic, que tindrà com objectiu reduir el consum energètic, i la contaminació lumínic. Aquest pla també preveurà les previsions sobre l’enllumenat ornamental, esportiu, informatiu i de senyalització. Cada pla ha d’incloure una planificació de les actuacions, establir un ordre de prioritats i un calendari d’aplicació.

• Mapa de brillantor del fons del cel
El Servei de Prevenció i control de la contaminació lumínica prepararà un mapa de brillantor del fons del cel, amb la finalitat de disposar de la fotografia actual de la contaminació lumínica, i documentar la certificació Starlight.

Beneficis derivats de l’aplicació del reglament

L’aprovació del reglament a Menorca comporta un impacte positiu en dos sentits: per una banda, dota a Menorca d’un instrument per a consolidar l’aposta per l’eficiència energètica i la reducció de la nostra petjada de carboni; i per l’altra, consolida la feina començada per generar un impacte socioeconòmic derivat de la creació d’un producte turístic emergent: l’astroturisme, basat en les condicions excepcionals de qualitat d’observació del cel nocturn que té Menorca.

En definitiva, amb l’aprovació d’aquest reglament la nostra illa continua caminant per la seva sendera de ser un territori pioner en la seva aposta per la sostenibilitat, i en la creació d’oportunitats basades en el respecte per la natura. Sens dubte el reglament suposarà la consolidació de la feina realitzada des de fa 5 anys per ser mereixedors de les dues declaracions Starlight, i també, per ser mereixedora de la declaració de Reserva de Biosfera.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit